Pre-exportintyg

Här hittar du information om vad som gäller för pre-exportintyg mellan EU länder 

Ett pre-exportintyg är ett intyg från kontrollmyndigheten i ett EU land med information som gör det möjligt för ett annat EU land att utfärda ett exportintyg för slutprodukten. Intyget är inte ett exportintyg som skickas vidare till importlandet utanför EU. Intyget ska innehålla information om krav som går utöver EU-lagstiftning.

Svenska myndigheter kan i sin tur behöva ett pre-exportintyg från ett annat EU-land för en insatsråvara som ska användas i en exportprodukt till ett land utanför EU.

Du kan behöva ett pre-exportintyg från ett annat EU land om:

  • Varor som ska exporteras med omlastning eller ingå i varor i Sverige som ska exporteras till ett land utanför EU, helt eller delvis har sitt ursprung i ett annat land. 
  • Det svenska exportintyget innehåller krav som inte omfattas av EU lagstiftning.
  • Dessa krav skall säkerställas i varornas ursprungslandet. 

Andra EU länder kan behöva ett pre-exportintyg från Sverige

  • Varor med ursprung i Sverige ska exporteras med omlastning eller ingå i varor i ett annat EU land som där ska exporteras till ett land utanför EU. Säkerställ att det finns ett exportintyg i det andra EU landet så att inte pre-exportintyget används som exportintyg.
  • Exportintyget i det andra EU landet innehåller krav som inte omfattas av EU lagstiftning och måste säkerställas i Sverige.

Se Livsmedelsverkets hemsida för respektive land och produkt, för att försäkra dig om vad som gäller för just din vara och det land som du vill exportera till.

Undantag

Pre-export behövs inte om varorna som exporteras endast ska transitera dvs. transporteras utan omlastning genom ett annat land på väg till destinationslandet.

Pre-exportintyg för livsmedelsprodukter som skickas till annat EU-land för vidareexport till land/länder utanför EU

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-07-04