Export till länder utanför EU

Här hittar du information om export till länder utanför EU. Överenskomna exportintyg och produkters importkrav finns publicerade under respektive land.

Export till länder utanför EU

Vissa länder utanför EU/EES önskar godkänna Sverige och svenska anläggningar för en viss produkt, vanligtvis animaliska livsmedel, innan export av svenska livsmedel får ske till landet. Livsmedelsverket tillsammans med Jordbruksverket arbetar med denna process genom att exempelvis beskriva Sveriges kontrollsystem, organisera inspektioner från importlandet, förhandla exportintyg och förmedla ansökan om registrering av anläggningar i det land som önskar importera från Sverige. 

Vägledningar till importländers regler

E-utbildning och Nyhetsbrev för Export

Exportansökan till ny marknad

En ansökan via LIVS 150 "Anmälan om export till länder utanför EU" ska lämnas till Livsmedelsverket i de fall där ett land kräver att:

  • Sverige, som land ska gå genom en godkännandeprocess innan exporten startar
  • Produktions/Kyllager ska listas/registreras vid importlandets myndighet
  • Varorna ska åtföljas av ett exportintyg som inte finns tillgängligt.

Ansökan om särskild kontroll för export till vissa länder

I dagsläget gäller det export av animaliska livsmedel till länderna tillhörande Eurasiska Ekonomiska Unionen (Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Armenien, Kirgizistan), lax till Australien, nötkött till Japan, kött till Sydkorea och producenter och kyllager av exempelvis fisk, mjölkprodukter, modersmjölksersättning, olja och kosttillskott till Kina.

Kontaktuppgifter till exportfrämjarna

Senast granskad 2024-03-01