IT- och informationssäkerhet för dricksvattenleverantörer (NIS)

Behovet av säkra system inom viktiga samhällsfunktioner ökar. På denna sida finns information om NIS-lagen och Livsmedelsverkets uppdrag som tillsynsmyndighet. På underliggande sidor finns ytterligare detaljerad information om regelverk och tillsyn samt information och stöd som är användbart för de dricksvattenproducenter som omfattas av regleringen.

Syftet med den så kallade NIS-lagen är att ställa krav på säkerhet i system och nätverk som används i leveransen av samhällsviktiga tjänster. Kraven gäller inom hela EU och omfattar sektorerna Energi, Transport, Bankverksamhet, Finansmarknadsinfrastruktur, Hälso- och sjukvård, Leverans och distribution av dricksvatten samt Digital infrastruktur. Lagen ålägger leverantörer av tjänster inom sektorerna att utgå ifrån ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och riskanalys för att införa lämpliga säkerhetsåtgärder, åtgärder för att hantera och minimera risken för incidenter, samt rapportera incidenter som påverkar kontinuiteten i tjänsten de levererar. Sedan 2018 är Livsmedelsverket tillsynsmyndighet inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten.

Mer information på underliggande sidor

Livsmedelsverket utövar tillsyn över samtliga aktörer i Sverige som producerar eller levererar dricksvatten till minst 20 000 personer eller ett akutsjukhus. Som tillsynsmyndighet bedömer Livsmedelsverket hur väl dricksvattenleverantörer följer regleringen och ger samtidigt stöd och rådgivning för att hjälpa leverantörerna att uppnå en högre nivå av säkerhet.

Mer information om Livsmedelsverkets tillsynsarbete samt material som ger stöd i arbetet med efterlevnad enligt NIS-lagen finns i menyn till vänster (desktop) eller uppe till höger (mobil). 

Senast granskad 2023-09-05