Taiwan

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Taiwan. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvariga myndigheter i Taiwan

Ansvariga myndigheter för import av livsmedel är Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) och Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine, BAPHIQ. Den 1 augusti 2023 bytte BAPHIQ namn till Animal and Plant Health Inspection Agency (APHIA). 

Registrering av anläggning

Anläggningar (Producent och kyl/fryshus), vars köttprodukt exporteras till Taiwan, ska vara registrerad vid Taiwans myndigheter med hjälp av Livsmedelsverket.

Anläggning som vill registreras för export ansöker till Livsmedelsverket via e-tjänsten nedan. Blanketten Anmälan om export till länder utanför EU LIVS 150 har ersatts av e-tjänsten:

Dokument som ska medfölja ansökning:

  1. Frågeformuläret "The Basic information of the Establishment for Expanding the Numbers Establishments" som hittas på TFDAs webbplats.
  2. Kontrollrapport översatt till engelska

Griskött

Sverige har genomgått en godkännande process för att få exportera färskt (kylt eller fryst) griskött till Taiwan. Inspektion av Taiwans myndighet vid svenska anläggningar skedde senast 2014.

Du hittar mer information om BAPHIQ's importkrav i dokumentet "Quarantine Requirements for the Importation of Meat Derived From Artiodactyla Animals" på deras webbplats samt importkrav för nötkött på TFDAs webbplats.

Anläggningar (Producent och kyl/fryshus) vars produkt exporteras till Taiwan ska vara registrerad vid Taiwans myndigheter genom att ansöka till Livsmedelsverket, se ovan.

Observera att två exportintyg skall medfölja varje sändning. Ena intyget ska skickas till BAPHIQ och andra till TFDA. Båda intygen hittar du längst ner på sidan.

Varje sändning av griskött skall föranmälas till de taiwanesiska myndigheterna. Exporterande anläggning fyller i en excelfil som är en sammanställning av exporter under en viss vecka. Sammanställningen ska godkännas av den officiella veterinären på plats som har utfärdat exportintyget. Veterinären mejlar sedan informationen till export@slv.se. Sammanställningarna skickas veckovis av Livsmedelsverket till de taiwanesiska myndigheterna.

Nötkött

Den 17 juli 2017 meddelade Taiwan att Sverige godkänts för export av färskt (kylt eller fryst) nötkött till Taiwan. Du hittar mer information om BAPHIQ's importkrav för nötkött i dokumentet "Quarantine Requirements for the Importation of Meat Derived From Artiodactyla Animals"  av på TFDAs webbplats.

Anläggningar (Producent och kyl/fryshus) var produkt ska exporteras till Taiwan ska vara registrerad vid Taiwans myndigheter med hjälp av Livsmedelsverket, se ovan.

Varje sändning av nötkött ska föranmälas till de taiwanesiska myndigheterna. Exporterande anläggning fyller i en excelfil som är en sammanställning av exporter under en viss vecka. Sammanställningen ska sedan godkännas av den officiella veterinären på plats som har utfärdat exportintyget. Veterinären mejlar sedan informationen till export@slv.se. Sammanställningarna skickas veckovis av Livsmedelsverket till de taiwanesiska myndigheterna.

Observera att två exportintyg skall medfölja varje sändning. Ena intyget ska skickas till BAPHIQ och andra till TFDA. Båda intygen hittar du längst ner på sidan.

Fjäderfäkött och viltkött 

Godkännandeprocessen innebär att:

  1. Frågor från Taiwan ska besvaras av svenska myndigheter och företag.
  2. Taiwan gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
  3. Taiwan genomför en eller flera inspektioner i Sverige.
  4. Intresserade anläggningar registreras för export och exportintyg förhandlas. Om allt går väl så kan exporten starta efter detta.

Äggprodukter

För export av äggprodukter ska sändningen medföljas av intyget som är publicerat längst ner på sidan.

Gelatin

För export av Gelatin ska sändningen medföljas av intyget som är publicerat längst ner på sidan.

Mjölkprodukter

Fiskprodukter

Adress i exportintyget

Det är mycket viktigt att exportanläggningens fullständiga besöksadress anges i exportintyget.

Datum i intyg för export till Taiwan ska enligt deras veterinärmyndighet skrivas på följande sätt: dd/mm/åå.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Taiwan kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med Taiwans livsmedelsmyndighet 

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-01-25