Konventionell ingrediens som får användas utan dispens

När ett företag har beviljats dispens för att få använda en konventionell ingrediens i sex månader får även andra företag använda ingrediensen i sin produktion av ekologiska livsmedel utan att behöva ansöka hos Livsmedelsverket. 

Det finns ingen begränsning av hur mycket av ingrediensen som får användas under perioden eller i vilken ekologisk slutprodukt den används i.

Tabellen visar ingredienser som har beviljats och som får användas av alla företag och under vilken period de får användas.

 

Konventionell ingrediens Giltighetstid
Spiskummin 2022-06-09 till 2022-12-08
   
Senast granskad 2022-06-08