Konventionell ingrediens som får användas utan dispens

När ett företag har beviljats dispens för att få använda en konventionell ingrediens i sex månader får även andra företag använda ingrediensen i sin produktion av ekologiska livsmedel utan att behöva ansöka hos Livsmedelsverket. 

Det finns ingen begränsning av hur mycket av ingrediensen som får användas under perioden eller i vilken ekologisk slutprodukt den används i.

Tabellen visar ingredienser som har beviljats och som får användas av alla företag och under vilken period de får användas.

Listan är ännu tom på grund av att Livsmedelsverket inte har beviljat någon dispens ännu under de nya reglerna, där alla företag få använda en viss ingrediens om något företag har fått en dispens för just den.

Konventionell ingrediens Giltighetstid
   
   
Senast granskad 2022-02-25