Konventionell ingrediens som får användas utan dispens

När ett företag har beviljats dispens för att få använda en konventionell ingrediens i sex månader får även andra företag använda ingrediensen i sin produktion av ekologiska livsmedel, utan att behöva ansöka hos Livsmedelsverket. 

Det finns ingen begränsning av hur mycket av ingrediensen som får användas under perioden eller i vilken ekologisk slutprodukt den får används i, men en icke-ekologisk ingrediens får maximalt utgöra 5 % av det ekologiska livsmedlet som den ingår i, räknat i viktprocent.

Tabellen visar ingredienser som har beviljats och som får användas av alla företag och under vilken period de får användas.

Konventionell ingrediens Giltighetstid
Druvsocker/Dextros 2022-10-12 till 2023-04-11
Solroslecitin 2022-11-10 till 2023-05-09
Humle (East Kent Golding) 2023-08-01 till 2024-01-31
Humle (Hallentauer Mittelfruch) 2022-12-17 till 2023-06-16
2023-06-17 till 2023-12-16

 

Senast granskad 2024-02-12