Importförbud - animaliska livsmedel

Importförbud kan införas mot vissa livsmedel och länder. Importförbud ska skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen. På den här sidan kan du läsa mer om vilka produkter och länder som omfattas av importförbud när det gäller animaliska livsmedel.

Det är EU-kommissionen som beslutar om importförbud. På den här sidan ser du vilka importförbud som gäller just nu.

Observera att animaliska livsmedel och ingredienser från länder utanför EU måste vara godkända för export till EU, annars räknas de som importförbjudna. Tänk därför på att om du tar in animaliska livsmedel från ett land utanför EU så måste du alltid kontrollera att landet och anläggningen är godkända för att importera just det animaliska livsmedlet ifrån. Annars bedöms din sändning som importförbjuden, vilket innebär att sändningen avvisas med beslut om återsändning eller destruktion.

Prenumerera på de senaste importnyheterna

Hästkött

Kött och köttprodukter från hästdjur som importeras från Mexiko

Fiskprodukter och blötdjur

Blötdjur med mera från Albanien

Det är importförbud på tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och sniglar i alla former från Albanien. Detta på grund av kolera i landet. Importförbudet gäller även levande fisk och skaldjur som transporteras i vatten, som har sitt ursprung i eller som är avsända från Albanien.

Levande kräftor från andra EU-länder och länder utanför EU

Regeringen har förbjudit införsel och import av levande sötvattenskräftor (av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae) till Sverige. Förbudet gäller införsel från både EU-länder och import från övriga länder. Det är också förbjudet att förvara och transportera levande sötvattenskräftor som inte fångats eller odlats i Sverige.
Syftet är att skydda den svenska arten av sötvattenskräfta, flodkräftan, från utrotning. Flodkräftan som art är hotad inom hela sitt naturliga utbredningsområde. Främmande kräftarter utgör ett stort hot mot flodkräftan.

Livsmedel från Krim eller Sevastopol

Det är förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till Europeiska unionen enligt förordning (EU) nr 692/2014, med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol.

Senast granskad 2023-06-22