Utbildning - Gruppbostad LSS

Alla som arbetar nära personer i LSS-omsorgen har möjlighet att inspirera och locka till mer hälsosamma val. Även små förändringar åt rätt håll kan påverka hälsan i rätt riktning.

Det är viktigt i sitt yrke att utgå från vad som är vetenskaplig kunskap om hälsosmma matvanor. Här kan du läsa mer och hitta inspiration om vad som är bra matvanor och hur du kan stötta en person till bättre matvanor.

Lär av varandra - nätverka

Material att dela ut eller samtala kring

Kostråden Hitta ditt sätt

Hitta ditt sätt på enklare språk för den som har intellektuell funktionsnedsättning, lässvårigheter eller inte har svenska som modersmål.

Hitta ditt sätt - vanlig svenska

Tallriksmodellen för olika livsstilar

Tallriksmodellen för olika livsstilar. De som rör sig mindre och de som rör sig enligt rekommendationerna

Nyckelhålet - hjälp när man handlar

Nyckelhålsinspiration i köket

Mat som friskfaktor - webbinarum

Inspelat webbinarium som kortfattat tar upp de viktigaste matvanorna för att förebygga ohälsa i Sverige, och hur man kan tänka i praktiken. Filmen är i tre delar. Vill du hoppa mellan delarna finns tidsangivelser i parentes efter respektive del.

Del 1: Risk eller frisk? Vad är egentligen bra mat?
Del 2: De viktigaste förändringarna i matvanorna - kostråden (08:05 minuter in i filmen)
Del 3: Pedagogiska verktyg och tips (26:50 minuter in i filmen)

Fyra faktaskrifter - fördjupad information

Samtal om bra matvanor - webbutbildning

Andras material och utbildningar

Bra vanor! Tänk stort – börja smått – Socialstyrelsen

Program för arbete med mat och rörelse - Region Stockholm

Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor - HFS och Region Uppsala

Matglad - Hushållningssällskapet Västra

Senast granskad 2022-03-30