Taenia (bandmask)

Taenia är en parasit av typen bandmask som kan finnas i nöt- och griskkött. Parasiten är mycket ovanlig i Sverige.

Vad är Taenia?

Taenia är en parasit av typen bandmask, även kallad binnikemask. Bandmaskar är platta och ofta mycket långa maskar som lever i tarmen hos infekterade människor. Det finns två arter av parasiten, Taenia solium och Taenia saginata. De kallas även för människans beväpnade respektive obeväpnade bandmask.

Taenias livscykel består av olika faser

  • den vuxna bandmasken, som kan bli flera meter lång
  • larven, som kallas dynt.

Det är dynt som smittar. Den vuxna bandmasken finns i tarmen hos huvudvärden människa. Den vuxna bandmasken bildar ägg, vilka sprids med avföringen och kan tas upp av mellanvärdarna nötkreatur och grisar. I dessa djur utvecklas sedan äggen till dynt.

Var finns Taenia?

Dynt kan finnas i muskler och inre organ hos sina mellanvärdar, som till exempel nötkreatur och gris. Taenia solium har gris som mellanvärd och Taenia saginata har nötkreatur som mellanvärd. Människor smittas när de äter rått eller otillräckligt upphettat kött som innehåller dynt. I människans tarm utvecklas dynten till bandmaskar.

Taenia påvisas sällan hos människa i Sverige. I andra delar av världen kan den vara betydligt vanligare.

Infekterade människor har ofta inga symtom. Ibland kan den infekterade personen få ökad eller minskad aptit, buksmärtor och matsmältningsbesvär. I sällsynta fall kan allvarligare symtom uppstå.

Det är lätt att bli av med bandmaskar med hjälp av avmaskningsmedel.

Särskilda riskgrupper

Inga särskilda riskgrupper finns.

Så minskar du risken att bli sjuk

God personlig hygien minskar risken att livsmedel förorenas av Taenia. Det innebär bland annat:

  • Tvätta händerna med tvål och vatten innan du börjar laga mat.

Parasiter

Senast granskad 2024-02-12