Nötter – allergener att tänka på för företag

Nötter hör till flera olika botaniska familjer. I livsmedelslagstiftningen klassas mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistaschmandel och makadamianöt/Queenslandsnöt som nötter. Dessa finns det särskilda märkningskrav för eftersom de är vanliga orsaker till svåra allergiska symtom.

Symtom

Nötallergi kan vara riktad mot en sorts nöt eller mot några närbesläktade nötter. Flera proteiner har identifierats i de olika nötterna som allergiker kan reagera på. Jordnöt är inte en nöt utan en baljväxt. Nötallergiker kan drabbas av symtom som astma, kräkningar, ont i magen och eksem. Svåra anafylaktiska reaktioner förekommer och även dödsfall orsakade av allergiska reaktioner mot hasselnöt finns beskrivna.

Nötter i livsmedel

Nötter förekommer i många olika typer av livsmedel. Exempel på detta är bakverk, konfektyrer, bageriprodukter, choklad, glass, frukostflingor och pesto. Ur nötter utvinns oljor. I framförallt kallpressade oljor förekommer proteinrester och kallpressade oljor bedöms därför vara en risk för den allergiske.

Märkning

För att underlätta för den som är allergisk måste det tydligt framgå av märkningen om ett förpackat livsmedel innehåller mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistaschmandel och/eller makadamianöt/Queenslandsnöt samt produkter därav. Reglerna finns i Informationsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011).

Från den 13 december 2014 ska även restauranger, och andra som lagar mat som inte är färdigförpackad, kunna uppge om maten innehåller någon av ovanstående nötter. De kan ge informationen muntligen eller skriftligen men får inte skylla på okunskap. Regler om detta står i Informationsförordningen samt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.

Det är inte tillräckligt att säga att ett livsmedel innehåller "nötter". Det är den specifika nöten/nötterna som ingår som ska anges.

Provtagning och analys av hasselnöt samt andra nötter

I Kontrollwiki finns mer information om vad man bör tänka på vid provtagning och analys av allergener. Ackrediterade analysmetoder ska användas i offentlig kontroll. Livsmedelsverkets laboratorium är ackrediterat för analys av hasselnöt, mandel och valnöt/pecannöt i livsmedel.

Känsliga kommersiella ELISA-testkit finns för analys av hasselnöt, mandel, cashewnöt och valnöt. Kvantifieringsgränsen varierar något mellan testkiten, men ligger vanligen omkring 1-5 mg/kg (ppm).

För ett flertal nötter finns även så kallade snabbmetoder, baserade på en remsa som doppas i ett extrakt av livsmedlet eller i ett extrakt av ett svabbprov. Sådana tester är kvalitativa, det vill säga anger bara om till exempel hasselnötter eller mandel finns eller inte finns i extraktet. Positiva resultat kan behöva konfirmeras med kvantitativa metoder, se ovan. Det är viktigt att kvalitativa testkit inte ger falskt negativa resultat.

Specifika DNA-metoder finns för ett flertal nötter. Positivt resultat med en DNA-metod indikerar förekomst av respektive nöt.

Allergiska reaktioner på hasselnötter/Doser

Det är inte känt vilken som är den lägsta dosen hasselnötsprotein som kan utlösa en allergisk reaktion hos en känslig hasselnötsallergiker. Dock finns det numera relativt mycket forskning om hur många allergiker som reagerar vid en viss dos hasselnötsprotein. Mer om detta står i Riskvärderingsguiden, rapport L 2022 nr 13. Guiden underlättar bedömningar av allergirisker utifrån olika koncentrationer av hasselnötsprotein.

Livsmedelsverket har analyserat halten hasselnötsprotein i livsmedel som har orsakat allergiska reaktioner. En del av dessa reaktioner presenteras i tabellen nedan och syftar till att visa att reaktionerna har orsakats av olika sorters livsmedel och gett olika symtom.

Livsmedel  Konsu-merad mängd Hasselnöts-protein
mg/kg
Beräknad dos Rapporterad
reaktion
Ålder
Chokladbit (advents-kalender) 3,6 g 200 0,72 mg Anafylaktisk reaktion* (astma, nässelutslag, akutvårds-behandling) 4 år
Choklad 3,6 g 300 1,1 mg Kräkning, nässelutslag 3 år
Choklad 6 g 160 1,0 mg Anafylaktisk reaktion* (kräkning, nässelutslag, andnings-svårigheter) 25 år
Chokladkex 6 g 500 3 mg Andnings-svårigheter, nässelutslag 4 år
Glass med choklad-överdrag 34 g 150 5,1 mg Anafylaktisk reaktion* (kräkning, trötthet, heshet) 9 år
Choklad 15 g 400 6 mg Anafylaktisk reaktion* 13 år
Choklad 4 g 4 200 16 mg Fatal anafylaxi** 15 år
Kaka 14 g 3 500 50 mg Nässelutslag, svullnad läppar 14 år
Croissant 50 g 1270 63 mg Anafylaktisk reaktion*

15 år

 * Anafylaktisk reaktion innebär att den allergiske drabbas av en svår allergisk reaktion som ger symtom från flera organ. Minst ett av symtomen ska vara symtom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan för att klassas som anafylaxi (Uppgifter från Svensk Förening för Allergologi).

** Fatal anafylaxi innebär att tillståndet blir så allvarligt att den allergiske avlider.

Allergisk reaktion på paranötter/ Dos

Det är inte känt vilken som är den lägsta dosen paranötsprotein som kan utlösa en allergisk reaktion hos en känslig paranötsallergiker. Livsmedelsverket har analyserat mängden paranötsprotein i livsmedel som har orsakat allergisk reaktion.

Livsmedel    Konsu-merad mängd Paranöts-protein
mg/kg
Beräknad dos Rapporterad reaktion Ålder
Kola 7,3 g 1 000 7,3 mg Anafylaktisk reaktion*

38 år

 * Anafylaktisk reaktion innebär att den allergiske drabbas av en svår allergisk reaktion som ger symtom från flera organ. Minst ett av symtomen ska vara symtom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan för att klassas som anafylaxi (Uppgifter från Svensk Förening för Allergologi).

Allergiska reaktioner på valnöt och cashewnöt

Det finns numera relativt mycket forskning om hur många allergiker som reagerar vid en viss dos cashewnötsprotein respektive valnötsprotein. Mer om detta står i Riskvärderingsguiden, rapport L 2022 nr 13. Guiden underlättar bedömningar av allergirisker utifrån olika koncentrationer av cashewnötsprotein respektive valnötsprotein.

Senast granskad 2023-10-31