Quorn

Vad är quorn?

Quorn är ett varumärke för de vegetariska produkter som är framställda av så kallade mykoprotein från en särskild svamp. Då quorn framställs tillsätts även äggvita till de flesta produkterna. Quorn finns bland annat som färs och bitar och kan ersätta kött i vegetariska måltider.

Kan quorn ge allergiska reaktioner?

Quorn är proteinrikt. All mat som innehåller protein kan ge allergier. Det finns rapporter om att personer har reagerat på mykoproteinet i quorn men det är betydligt vanligare att personer inte kan äta quorn på grund av allergi mot ägg. I Sverige är det vanligast med allergi mot mjölkprotein, äggviteprotein, hasselnötsprotein och jordnötsprotein.

Vilka reaktioner kan man få av quorn?

De flesta rapporter om reaktioner mot quorn beskriver att personerna har reagerat med magont, diarré och illamående. 

För den som har ärftliga anlag för allergi kan delar av proteiner, allergen, påverka kroppens immunförsvar till att bilda så kallade IgE-antikroppar mot detta allergen. En äggallergiker har IgE-antikroppar mot ägg och en person med allergi mot mykoproteinet i quorn har IgE-antikroppar mot detta mykoprotein. 

Vid IgE-medierad allergi kan man rent teoretiskt även reagera med andra symtom som eksem, astma och allergisk chock.

Vilken sorts svamp är quorn framställd av och är den farlig? 

Mykoproteinet i quorn frasmtälls av mögelsvampen Fusarium venenatum.  Den stam av Fusarium venenatum som används för framställning av quorn producerar inte mykotoxiner. Det är inte ovanligt att använda mögelsvampar och bakterier vid livsmedelsframställning. De mögelsvampar som används vid livsmedelsframställning får inte producera mögelgifter (mykotoxiner).

Vad ska man göra om man tror att man inte tål quorn?

Om du tror att du inte tål ett livsmedel skall du vända dig till din vårdcentral. Det är viktigt att du får en diagnos så att du undviker rätt livsmedel.

Senast granskad 2023-10-31