Regler för livsmedelsföretag

Livsmedelslagstiftningen finns bland annat till för att skydda konsumenterna och säkerställa att de får rätt information om livsmedlen. Det finns både lagstiftning som gäller för alla livsmedel och livsmedelsföretagare, och mer specifika regler inom vissa områden. Beroende på vad ditt företag har för verksamhet kan det finnas olika regler du behöver följa.

Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att den mat du producerar, serverar eller handlar med är säker. Du behöver ta reda på vilka regelverk som behöver följas för just din verksamhet.

Nästan all lagstiftning om livsmedel har utarbetats inom EU, och gäller för hela EU, men det finns också regler som gäller bara i Sverige. På de här sidorna kan du läsa om vad som gäller för exempelvis lokaler och hygien, information och märkning, ekologisk mat eller kosttillskott.

Senast granskad 2023-11-27