Kurskatalog livsmedelskontroll

Kurskatalogen innehåller kurser som anordnas av Livsmedelsverket.

Aktuella kurser

E-utbildningar

Du hittar kurserna i Utbildningsportalen via inloggning på Livstecknet

Listeria

Utbildningen handlar om kontroll av ätfärdiga livsmedel enligt de mikrobiologiska kriterierna.
Kursen är kostnadsfri

Export

Näringsdeklaration

Utbildningen vänder sig så väl till livsmedelsföretagare som till kontrollmyndigheter.
Kursen är kostnadsfri

Kommande e-utbildingar

Kommande e-utbildningar som är under produktion och beräknas vara klara under 2017 är följande:

  • Grundläggande om dricksvattenreglerna
  • Kontroll av livsmedelsfusk

 

Senast granskad 2017-03-07