Kurskatalog livsmedelskontroll

Kurskatalogen innehåller kurser som anordnas av Livsmedelsverket.

Aktuella kurser

E-utbildningar för kontrollmyndigheter och företag

På sidan Utbildningar för livsmedelsföretagare finns information om hur företag anmäler sig till e-utbildning.

Listeria

Utbildningen handlar om kontroll av ätfärdiga livsmedel enligt de mikrobiologiska kriterierna. Kursen är kostnadsfri.

Näringsdeklaration

Utbildningen vänder sig så väl till livsmedelsföretagare som till kontrollmyndigheter. Kursen är kostnadsfri. 

E-utbildningar för kontrollmyndigheter

Du hittar kurserna i Utbildningsportalen via inloggning på Livstecknet

Export

E-utbildningen är avsedd för kontrollpersonal som utför offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar. Den här webbaserade utbildningen har ett varierat och inspirerande upplägg för att du ska lära dig inspektionsmetoden så bra som möjligt. Kursavgift 1 950 kr.

Nationellt RASFF

E-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med livsmedelskontroll vid Livsmedelsverket, länsstyrelserna, de kommunala kontrollmyndigheterna och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Kursen ska vara en hjälp i hur RASFF-ärenden hanteras och hur man får tillgång till och använder kommissionens webbaserade system iRASFF.

Kommande e-utbildningar

Kommande e-utbildningar som är under produktion och beräknas vara klara under hösten 2017/ våren 2018 är följande:

  • Kontroll av livsmedelsfusk - nov 2017
  • Faror & Risker - dec 2017
  • Uppdraget Livsmedelskontroll - dec 2017
  • Grundläggande om dricksvattenreglerna - 2018

 

Senast granskad 2017-03-07