GD stab

GD stab ansvarar för strategiska frågor som berör hela myndigheten.

GD-stab ansvarar för strategiska och myndighetsövergripande frågor. Några exempel är årsredovisningen, budgetunderlaget samt att driva myndighetens utveckling i frågor om hållbarhet, innovation och att underlätta för företag att göra rätt.

Staben leder och ger strategiskt stöd vad gäller verksamhetsplanering, verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning. I arbetet ingår också att samordna myndighetsövergripande frågor samt ge administrativt stöd till GD och myndighetens ledningsgrupp.

Senast granskad 2022-08-30