Avgifter och betalning vid import av köksartiklar från Kina och regionen Hongkong

Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av köksredskap från Kina och regionen Hongkong.

Avgifter

Kontrollavgiften faktureras betalningsansvarigt företag efter utförd kontroll. Betalningsansvarig är den som förhandsanmäler en sändning till gränskontroll - så kallad ansvarig aktör.

Senast granskad 2024-02-21