Hampa – Cannabis sativa

Hampaprodukter kommer från växten Cannabis sativa. De kan finnas som ingredienser i kosttillskott, drycker, te, godis med mera. Vissa produkter är tillåtna som livsmedel, andra klassas som narkotika eller läkemedel och för några produkter är läget oklart. Här kan du som vill tillverka, sälja eller importera hampaprodukter läsa mer om vad som gäller.

Flera lagstiftningar

Försäljningen av produkter av Cannabis sativa regleras av både narkotika-, läkemedels- och livsmedelslagstiftningen. Narkotika- och läkemedelslagstiftningarna är nationella och gäller över livsmedelslagstiftningen. Det betyder att om en produkt klassas som narkotika eller läkemedel i Sverige så räknas den inte som livsmedel här.

Undantag för industrihampa i narkotikalagstiftningen

”Cannabis ” är enligt narkotikalagstiftningen de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis från vilka hartset inte blivit extraherat, med undantag för fröet. Frön är i stort sett fria från CBD (cannabidiol) och THC (tetrahydrocannabinol).

Får Cannabis sativa användas som livsmedel?

Några produkter av Cannabis sativa får användas som livsmedel, några får inte användas som livsmedel och för några produkter är lagstiftningen ännu oklar. Produkter som räknas som livsmedel måste alltid följa livsmedelslagstiftningen. 

Följande produkter får användas som livsmedel:

  • Frön från sorter av industrihampa
  • Produkter som mjöl, hampaprotein, hampafrösmör och olja gjord på frön från sorter av industrihampa

Följande produkter får inte användas som livsmedel:

  • Delar och produkter från Cannabis sativa av andra sorter än industrihampa
  • CBD (cannabidiol)
  • Andra cannabinoider än CBD

För följande produkter är lagstiftningen ännu oklar:

  • Andra produkter än frön av växten Cannabis sativa (från sorter av industrihampa) som till exempel te på hampablad eller hampa som smaksättare.

Hampafrön

Hampafrön har historiskt använts till livsmedel. Det gäller även produkter som utvinns ur hampafrö, till exempel hampfröolja (både varm- och kallpressad), hampakli, hampaprotein och hampfrömjöl.

CBD

Cannabidiol (CBD) är en cannabinoid och utgör den huvudsakliga ingrediensen i CBD-olja. Till skillnad från hampafröolja som utvinns ur frön, utvinns CBD-olja ur andra delar av plantan.

Blad, stjälk, rötter eller blommor av industrihampa

Just nu pågår ett arbete på EU-nivå som ska klargöra om produkter av industrihampa som innehåller andra delar än fröna ska kunna bedömas som nya livsmedel. Det gäller till exempel te på hampablad, blomställningar (kallas ofta ”buds”) och hampa som smaksättare i drycker eller godis. I väntan på ett EU-avgörande måste företag som vill sälja en sådan produkt än så länge själva kunna visa att den har konsumerats i stor omfattning som livsmedel inom EU före år 1997.

Senast granskad 2022-05-13