Äldre - råd om bra mat

Behöver äldre äta annorlunda än andra? Ja, till viss del. Vad som är nyttigt att äta är ungefär samma för alla vuxna, men vid 65+ blir vissa näringsämnen viktigare. Med åldern kan aptiten minska och den som inte orkar äta så stora portioner som tidigare kan då behöva äta lite annorlunda. På de här sidorna finns tips och råd om hur du kan tänka kring maten för att må bra i vardagen. 

Senast granskad 2024-01-19