Importera, exportera och handla inom EU

Den här sidan riktar sig till dig som har ett företag som importerar, exporterar eller handlar med  livsmedel inom EU. Du kanske importerar färdiga livsmedel eller ingredienser till produkter som ditt företag producerar. Kanske exporterar du livsmedel till länder utanför EU. Oavsett hur stor eller liten din verksamhet är behöver du som företagare följa de regler som gäller.

Import

När du tar in livsmedel från ett land som inte är med i EU kallas det import. När du ska importera färdiga produkter eller ingredienser har det betydelse vilken typ av livsmedel du ska importera och vilket land produkterna kommer ifrån. Livsmedelsverket kontrollerar importen av animaliska livsmedel från länder utanför EU. Vissa vegetabiliska livsmedel kontrolleras också vid en gränskontrollstation.

Export

När du säljer livsmedel till ett land som inte är med i EU kallas det export. Beroende på vilket land du ska exportera till behövs olika typer av intyg. När du ska exportera livsmedel ska du som företagare uppfylla importlandets importregler.

Handel inom EU

När du säljer livsmedel till ett land inom EU kallas det utförsel och när du tar in livsmedel från ett land inom EU införsel. Handel inom EU sker i de flesta fall fritt. Det beror på att den regleras av EU-lagstiftning som är tillämplig i alla EU:s medlemsstater.

Din verksamhet kontrolleras

Oavsett om du importerar, exporterar eller handlar med andra länder inom EU så kontrolleras din verksamhet av en kontrollmyndighet. Vid sådan kontroll ska du kunna visa att du uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Det är du som företagare som måste känna till vilka regler du behöver följa och utforma din verksamhet så att du uppfyller målen med reglerna.

Livsmedelsverket vill underlätta för dig att göra rätt. Här nedan finns länkar till de regler som du som oftast kan behöva känna till. För just ditt företag kan också andra regler vara aktuella.

Senast granskad 2021-12-07