Nickel

Nickel är ett spårelement som finns i små mängder i maten. Vilken funktion nickel har i kroppen är inte helt klarlagt. Nickelallergi visar sig som eksem på huden där man haft kontakt med nickel. Man utvecklar inte nickelallergi på grund av maten man äter.

Vad är nickelallergi?

Nickelallergi är en form av kontakteksem. Den skiljer sig från en klassisk, allergisk reaktion som innebär att man bildar antikroppar, IgE, mot det man inte tål (lgE-förmedlad allergi). Vid kontakteksem, som nickelallergi, är istället andra celler från immunförsvaret inblandade. Symtomen är rodnad, svullnad och små vattenfyllda blåsor där kontakten mellan nickel och huden ägde rum. Händer och ansikte är särskilt utsatta.

Nickel i maten gör inte att man utvecklar nickelallergi. Problem med nickel uppstår efter långvarig hudkontakt med nickel. En vanlig orsak till nickelallergi är att man använt nickelhaltiga smycken.

Kan nickelallergiker reagera på nickel i maten?

De flesta med nickelallergi reagerar inte på de halter nickel som finns i livsmedel. Ett fåtal nickelallergiker kan dock reagera på mat som innehåller högre halter nickel. En sådan reaktion kallas för systemiskt kontakteksem och kan bland annat visa sig genom att handeksem inte blir bättre trots minskad kontakt mot nickel från andra källor. Kontakta alltid sjukvården om du misstänker att du har en allergi eller annan överkänslighet mot mat.

I vilken mat finns nickel?

De livsmedel som innehåller mest nickel är nötter, kakao, bönor (till exempel sojabönor), linser och fullkorn av vissa spannmål.

En del av det nickel vi får i oss kommer från de rostfria kärl vi använder när vi tillagar maten. Sura livsmedel kan lösa ut nickel från rostfria grytor om de förvaras i dessa under längre tid. Nickel finns i låga halter i dricksvatten. Äldre undersökningar visar att kaffeapparater och vattenkokare kan släppa ifrån sig små mängder nickel, särskilt efter avkalkning. Genom att koka upp vatten och hälla ut det kan man minska exponeringen för nickel efter avkalkning av kaffebryggare och vattenkokare. Mat från konservburkar innehåller inte högre halter nickel än annan mat.


Fördjupning

Kan nickel i maten innebära någon annan risk än allergi?

Nickel är ett spårelement som visat sig vara nödvändigt för vissa djurs tillväxt. Högre doser av ämnet har dock visat sig öka risken för missfall i djurförsök. Baserat på detta har den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, tagit fram ett tolerabelt dagligt intag (TDI) på 13 μg nickel/kg kroppsvikt. Hos en person som väger 60 kg motsvarar det 780 μg nickel (0,78 mg nickel) per dag. Det aktuella TDI togs fram 2020 och är högre än det som anges i rapporten från 2019 (se länkar). 

Vuxnas intag av nickel ligger under TDI även om de konsumerar mycket av exempelvis nötter, linser, bönor och fullkorn.

 

 

Senast granskad 2023-08-15