Lupin – allergener att tänka på för företag

Lupin är en baljväxt liksom jordnöt och soja. Lupinmjöl används ibland i vissa bröd och bakverk. Det måste anges i ingrediensförteckningen om lupin ingår i ett livsmedel.

Lupiner tillhör baljväxterna och inkluderar flera hundra olika arter, varav tre används som livsmedel. Lupiner är släkt med jordnötter, sojabönor, ärtor, bönor, linser och kikärter. De tillhör alla samma botaniska familj Leguminoseae/ Fabaceae. Det förekommer att personer med allergi mot en baljväxt reagerar mot andra baljväxter eftersom proteiner inom samma växtfamilj är snarlika. Vid allergi mot lupiner kan till exempel allergi mot jordnötter, soja, ärtor, bönor och/eller linser förekomma.

Lupinfrön används som utgångsmaterial för framställning av lupinmjöl. I Sydeuropa äts lupinfrön som snacks. Lupinmjöl används ibland i produkter som bröd, bakverk, kakor och kex. Lupinmjöl används ibland som ingrediens i glutenfria produkter som pasta. Lupinmjöl används även i vegetariska produkter såsom vegetariska biffar och färs.  

Första gången en allergisk reaktion på lupinmjöl (i pasta) rapporterades var 1994. Sedan dess har ett antal rapporter om allergiska reaktioner efter intag av livsmedel med lupinmjöl publicerats, inklusive anafylaktisk chock. Några av de patienter som har beskrivits och som reagerade på lupin hade sedan tidigare en känd allergi mot jordnöt och/eller soja.

Flera proteiner har identifierats i lupin mot vilka allergiker kan reagera.

Märkning

För att underlätta för den som är allergisk måste det tydligt framgå av märkningen om ett förpackat livsmedel innehåller lupin samt produkter därav. Reglerna finns i Informationsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011).

Restauranger, och andra som lagar mat som inte är färdigförpackad, ska kunna uppge om maten innehåller lupin. De kan ge informationen muntligen eller skriftligen men får inte skylla på okunskap. Regler om detta står i Informationsförordningen samt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.

Provtagning och analys av lupin

I Kontrollwiki finns mer information om vad man bör tänka på vid provtagning och analys av allergener. Ackrediterade analysmetoder ska användas i offentlig kontroll.

Känsliga kommersiella ELISA-testkit finns för analys av lupin. Kvantifieringsgränsen är ca 1 mg lupin/kg (ppm), men kan variera något med den matris som analyseras.

Lupin kan identifieras med DNA-metoder. Positivt resultat indikerar förekomst av lupin.

Allergiska reaktioner / Doser

Få studier har gjorts för att bestämma den lägsta dos vid vilken lupinallergiker reagerar. Det finns beskrivet att en känslig allergiker reagerade på 0,5 mg lupinmjöl. Den lägsta dos som utlöser en reaktion har inte fastställts. Utifrån studier  beräknas 15 mg lupinprotein orsaka reaktioner hos de fem procent mest känsliga lupinallergikerna.

Senast granskad 2023-04-17