Föreskrifter i nummerordning 2022

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2022. För mer information se länkar under rubriken "Status"

LIVSFS Status Ämne 
LIVSFS 2022:1 Upphäver SLVFS 1998:28
Gällande
Export, utfärdande av intyg
LIVSFS 2022:2 Gällande Dricksvatten, informationssäkerhet
LIVSFS 2022:3 Ändrar LIVSFS 2008:13
Gällande
Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2022-06-20