Närings- och hälsopåståenden

Närings- och hälsopåståenden är information om att ett livsmedel har ett särskilt näringsinnehåll eller särskilda hälsofördelar. Ett exempel på näringspåstående är när det står "innehåller järn" på en förpackning. För att få göra närings- och hälsopåståenden måste det finnas tydliga vetenskapliga bevis för att de stämmer.

  • Näringspåståenden är information om att ett livsmedel har ett visst näringsinnehåll som är bra för hälsan. Det kan till exempel vara "Innehåller järn".
  • Hälsopåståenden talar om att ett livsmedel har en viss effekt. Ett exempel är "Järn bidrar till normal syretransport i kroppen".

All sådan information måste följa samma regler. Det gäller både varumärken, märkesnamn, text eller bilder på förpackningen, information på webbsidor eller i annonser. Man får bara göra påståenden som är godkända av EU-kommissionen.

Närings- och hälsopåståenden riktar sig till friska människor. En del hälsopåståenden riktar sig särskilt till barn. Påståendena får inte tala om läkande eller mildrande effekter på sjukdom. Sådana påståenden får man bara göra om läkemedel.

Hur kan ett näringspåstående se ut?

Näringspåståenden talar om att ett livsmedel har ett visst näringsinnehåll som är bra för hälsan. Det kan vara att livsmedlet har extra mycket av ett nyttigt ämne eller att det har extra lite av ett ämne som är mindre nyttigt att äta i stora mängder. Exempel på näringspåståenden är:

  • Låg fetthalt.
  • Högt proteininnehåll.
  • Innehåller järn.

Livsmedlet måste innehålla den mängd av ämnet som är nyttig. Varje näringspåstående har ett krav för den mängden.

Nyckelhålet visar vilken mat du mår bra av och är en symbol för ett antal godkända näringspåståenden. Nyckelhålsmärkta livsmedel innehåller mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare fetter.

Hur kan ett hälsopåstående se ut?

Hälsopåståenden talar om att ett livsmedel har en utpekad gynnsam effekt på hälsan. De är ofta mer utförligt skrivna än näringspåståenden. Exempel på hälsopåståenden är:

  • Folat bidrar till vävnadstillväxt hos gravida.
  • Järn bidrar till normal syretransport i kroppen.
  • Selen bidrar till immunsystemets normala funktion.
  • Riboflavin bidrar till att minska trötthet och utmattning.

Livsmedlet måste innehålla en viss mängd av ämnet man gör hälsopåstående om.

Hälsopåståenden kan också vara mer svepande formulerade eller bara antyda positiva hälsoeffekter. De kan förekomma i text eller i bild. Budskapet i generella påståenden måste stämma överens med ett mer exakt hälsopåstående.

EU-kommissionen godkänner

Man får inte göra vilka närings- eller hälsopåståenden som helst om ett livsmedel. De påståenden som används måste vara granskade, utvärderade och godkända av EU-kommissionen. Utvärderingen görs av kvalificerade forskare som bedömer om livsmedlet verkligen har den gynnsamma effekt som påstås. Effekten ska vara statistiskt bevisad för en allmän, frisk befolkning.

Senast granskad 2023-12-07