Upphandlingar

Livsmedelsverkets upphandlingar genomförs enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. För mer information om offentlig upphandling se Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Samtliga upphandlingar annonseras i Mercell Commerce AB:s annonsdatabas TendSign. Upphandlingar över tröskelvärdet annonseras även i EU:s annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED).

I varje upphandlingsannons finns en länk för att komma vidare och på så sätt få tillgång till upphandlingsdokumentet och övrig information rörande upphandlingen. All anbudshantering sker i upphandlingsverktyget TendSign.

Senast granskad 2023-11-27