Kassava

Kassava

Kassava, eller maniok, äts i stora mängder i tropiska delar av världen. Det finns många olika sorters kassava. En del innehåller mycket stora mängder av ämnen som kan bilda giftet vätecyanid. Det är därför mycket viktigt att tillaga kassava på rätt sätt för att den ska vara säker att äta.

Kassava, som även kallas maniok, är en buskartad ört som bildar stora knölrötter. Rötterna innehåller mycket stärkelse och är ett viktigt baslivsmedel i många tropiska länder. Man kan också äta bladen. Kassava odlas främst i Afrika, Asien och Sydamerika. Både rot och blad från kassava innehåller cyanogena glykosider.

Bitter kassava kan ge allvarlig förgiftning

Man brukar skilja på bittra och söta/milda sorter av kassava.

Bittra sorter har högre halter av cyanogena glykosider, ämnen som kan ombildas till vätecyanid i kroppen. Vätecyanid gör att blodet inte kan transportera syre lika bra i kroppen. Det kan leda till allvarlig förgiftning.

För konsumenter som inte har erfarenhet av att tillaga kassava är det svårt att skilja på söt och bitter kassava. Allvarliga förgiftningsfall och även dödsfall har inträffat efter att personer har ätit otillräckligt tillagad kassava.

All kassava bör tillagas

Både söt och bitter kassava bör tillagas innan den äts. För bitter kassava krävs en omfattande process som tar flera dagar och som kan innefatta finfördelning, blötläggning, fermentering, torkning med mera. Söta varianter av kassava skalas och kan ätas efter ordentlig kokning, rostning eller urlakning.

Kassavamjöl och kassavaprodukter, till exempel stärkelse/tapioka, som är tillverkade på ett korrekt sätt eller är industriellt framställda är säkra att äta.

Råd

  • Ät inte rå kassavarot eller råa kassavablad.
  • Fråga i butiken om det är söt eller bitter kassava som säljs samt hur rot och blad bör tillagas för att vara säkra att äta.
Senast granskad 2023-10-16