Molybden

Närbild på linser.

Halten av molybden i jorden varierar mycket mellan olika områden. Molybden ingår i enzymer som behövs för proteinomsättningen.

Hur får vi i oss molybden?

Molybden finns i många livsmedel. Några exempel på mat som innehåller mycket molybden är spannmål, baljväxter, nötter, inälvsmat, mjölkprodukter och ägg.

Hur mycket molybden behöver vi?

Det saknades tillräckligt vetenskapligt underlag för att fastställa ett rekommenderat intag (RI) per dag i de Nordiska Näringsrekommendationerna 2023. De har däremot satt ett tillräckligt intag (Adequate Intake (AI)) för molybden och intaget uppskattas variera i olika åldersgrupper.

Uppskattat tillräckligt intag per dag:

Kön/Grupp/Ålder Tillräckligt intag
Spädbarn 7-11 månader 10 mikrogram
Barn 1-3 år 15 mikrogram
Barn 4-6 år 20 mikrogram
Barn  7-10 år 30 mikrogram
Flickor 11-14 år 50 mikrogram
Pojkar 11-14 år 45 mikrogram
Barn 15-17 år 60 mikrogram
Vuxna från 18 år 65 mikrogram
Gravida 70 mikrogram
Ammande 65 mikrogram

Molybdenbrist

Molybdenbrist har inte påvisats hos människa mer än ett enda fall då en patient åt specialkost under en lång period.

Kan man få i sig för mycket molybden?

Efsa har fastställt en övre gräns för säkert intag (UL, upper level) för vuxna till 0,01 mg per kg kroppsvikt och dag, vilket för en person som väger 60 kg motsvarar 0,6 mg per dag. 

Källor

Salt och mineraler

Senast granskad 2024-02-12