Nya Zeeland

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Nya Zeeland. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Nya Zeeland

EU och Nya Zeeland har kommit överens om handelsavtal som finns publicerade på EU:s webbplats. Ansvarig myndighet för import av livsmedel är Nya Zeelands myndighet, Ministry for Primal Industries (MPI). MPI:s importkrav för livsmedelsprodukter finns publicerade på deras webbplats.

Processade sammansatta livsmedel

En sammanställning över importkrav för livsmedel bestående av animaliska och/eller vegetabiliska ingredienser finns på MPI:s webbplats.

Griskött

För export av griskött och produkter av griskött (kylt eller fryst) används ett EU harmoniserat intyg som finns tillgängligt via TRACES-NT. 

Nötkött

För export av nötkött och produkter av nötkött (kylt eller fryst) används ett exportintyg som tagits fram av Livsmedelsverket i samråd med Nya Zealands myndighet Ministry for Primary Industries (MPI). 

Kalkonkött

Nya Zeeland godkänner import av kalkonkött från länder godkända av Ministry of Agriculture and Forestry (MAF). När ett exportland har godkänts måste det företag som vill exportera kalkonkött till Nya Zeeland skicka in en beskrivning av produktionen till MAF. Därefter kan ett exporttillstånd utfärdas.

Harmoniserat exportintyg mellan EU och Nya Zeeland för kalkonkött och kalkonköttsprodukter (exklusive slaktkroppar) finns tillgängligt via TRACES.

Requirement documents for importing poultry | MPI | NZ Government

Mjölkprodukter

För produkter av mjölk finns importkrav publicerade på MPI:s webbplats. Ett exportintyg har tagits fram av Livsmedelsverket i samråd med MPI.

Fisk och skaldjur

För produkter av fisk- och skaldjur finns importkrav publicerade på MPI:s webbplats. Ett exportintyg för värmebehandlad fisk har tagits fram av Livsmedelsverket i samråd med MPI.

Honung

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Nya Zeeland kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Export och villkor per land

Senast granskad 2021-10-26