Samverkansgruppen med ideella organisationer om hållbar livsmedelskonsumtion

Samverkansgruppen är ett forum för övergripande, principiella konsumentfrågor med ömsesidigt utbyte av fakta, ställningstagande och omvärldsfaktorer, med utgångspunkt i verkets uppdrag.

Samverkansgruppens syfte är att bidra med konsumentperspektiv i Livsmedelsverkets verksamhet.

Exempelvis genom

 • inspel i frågor som är aktuella på nationell och internationell nivå
 • att bidra till Livsmedelsverkets omvärldsbevakning som ett inspel till verkets planering
 • bevakning av kunskapsutvecklingen i frågor som är viktiga för konsumenterna
 • att bidra till ökad samverkan kring komplexa utmaningar.

Livsmedelsverket utser samverkansgruppens ledamöter och Livsmedelsverkets generaldirektör är gruppens ordförande.

Från Livsmedelsverket ingår även 

 • enhetschefen för Hållbar livsmedelskonsumtion
 • en representant från enheten för Hållbar livsmedelskonsumtion
 • en representant från enheten för Kommunikation

Samverkansgruppens mandatperiod är två år. Gruppen sammanträder vid ett halvdagsmöte två gånger per år.

Gruppens representanter för perioden 2023-2024

 • Astma- och allergiförbundet
 • Cancerfonden
 • Dietisternas Riksförbund
 • Hjärt- lungfonden
 • Konsumentföreningen Stockholm
 • Naturskyddsföreningen
 • Reformaten
 • Riksidrottsförbundet
 • SPF Seniorerna
 • Sveriges konsumenter
 • UNICEF Sverige
 • Vi Konsumenter
 • WWF - Världsnaturfonden
Senast granskad 2023-12-15