Samverkansgruppen för konsumentfrågor

Samverkansgruppen för konsumentfrågor är ett forum för övergripande, principiella konsumentfrågor med ömsesidigt utbyte av fakta, ställningstagande och omvärldsfaktorer, med utgångspunkt i verkets uppdrag.

Samverkansgruppens syfte är att bidra med konsumentperspektiv i Livsmedelsverkets verksamhet.

Exempelvis genom

 • inspel i frågor som är aktuella på nationell och internationell nivå
 • att bidra till Livsmedelsverkets omvärldsbevakning som ett inspel till verkets planering
 • bevakning av kunskapsutvecklingen i frågor som är viktiga för konsumenterna.

Livsmedelsverket utser samverkansgruppens ledamöter och Livsmedelsverkets generaldirektör är gruppens ordförande.

Från Livsmedelsverket ingår även en representant vardera från

 • avdelningen för råd och beredskap
 • avdelningen för support
 • avdelningen för kommunikation.

Samverkansgruppens mandatperiod är två år. Gruppen sammanträder vid ett halvdagsmöte två gånger per år.

Gruppens representanter för perioden 2016-2018

 • Sveriges konsumenter, Jan Bertoft
 • Konsumentföreningen Stockholm, Minna Hellman
 • Astma och allergiförbundet, Ulf Brändström
 • Naturskyddsföreningen, Karin Lexén
 • Civilförsvarsförbundet, Gunilla Nordgren
 • SIOS, samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, Berzan Kockaya
 • LSU, samlar Sveriges ungdomsorganisationer, Martina Karlsson
 • Riksidrottsförbundet, Stefan Bergh
 • SPF seniorerna, Christina Rogestam
Senast granskad 2018-12-20