Samverkansgruppen med ideella organisationer om hållbar livsmedelskonsumtion

Samverkansgruppen är ett forum för övergripande, principiella konsumentfrågor med ömsesidigt utbyte av fakta, ställningstagande och omvärldsfaktorer, med utgångspunkt i verkets uppdrag.

Samverkansgruppens syfte är att bidra med konsumentperspektiv i Livsmedelsverkets verksamhet.

Exempelvis genom

 • inspel i frågor som är aktuella på nationell och internationell nivå
 • att bidra till Livsmedelsverkets omvärldsbevakning som ett inspel till verkets planering
 • bevakning av kunskapsutvecklingen i frågor som är viktiga för konsumenterna.

Livsmedelsverket utser samverkansgruppens ledamöter och Livsmedelsverkets generaldirektör är gruppens ordförande.

Från Livsmedelsverket ingår även en representant vardera från

 • avdelningen för hållbara matvanor
 • avdelningen för kommunikation.

Samverkansgruppens mandatperiod är två år. Gruppen sammanträder vid ett halvdagsmöte två gånger per år.

Gruppens representanter för perioden 2021-2022

 • Cancerfonden
 • Dietisternas Riksförbund
 • Hjärt- lungfonden
 • Konsumentföreningen Stockholm
 • Naturskyddsföreningen
 • Reformaten
 • Riksidrottsförbundet
 • SPF Seniorerna
 • Sveriges konsumenter
 • Vi konsumenter
 • WWF - Världsnaturfonden
Senast granskad 2022-06-27