Näringsämnen (vitaminer, fettsyror) - analys

En tallrik med gravad och skivad lax dekorerad med en basilikakvist, tallriken  står på ett bord

Livsmedelsverket analyserar flera näringsämnen till Livsmedelsdatabasen som tillsammans med matvaneundersökningar ligger till grund för kostråd och risk-/nyttobedömningar.

Sverige är ett av få länder som under en längre tid gjort och gör kontinuerliga analysprojekt för att utöka och kvalitetssäkra data till Livsmedelsdatabasen. Analyser av näringsämnen kommer troligtvis att behövas i ännu större omfattning när skärpta märkningsregler införs i EU.

Analysdata för fettsyror, fettlösliga- respektive vattenlösliga vitaminer samt karotenoider tas fram genom analyser som utförs på Livsmedelsverket. I dag utförs analyserna med framförallt konventionella HPLC-metoder samt GC-metoder. Metodutveckling för effektivare analyser pågår kontinuerligt. För att upprätthålla kompetensen deltar vi regelbundet i olika metodavprövningar och kollaborativa jämförelser.

Ackrediterade metoder

Nedan listas de ackrediterade metoder Livsmedelsverket har för analys av fettsyror, vitaminer, och karotenoider med kvantifieringsgränser och analysteknik.

Kontakta oss för prisuppgift för de analyser vi kan erbjuda och /eller mer information. Kontakt med laboratoriet ska alltid ske innan prov kan skickas in.

Petter Englund

Enhetschef, Enheten för läkemedelsrester och näringsämnen
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Livsmedelsdatabasen

Analys av   Kvantifieringsgräns Analysteknik
Fettsyror Fettsyrasammansättningen i livsmedel 0,1 % GC-FID
Fettlösliga
vitaminer
Retinol och tokoferol i livsmedel Retinol 12 µg/100g
Tokoferol 0,04 mg/100 g
LC-UV/FL
Vitamin D3 respektive D2 i livsmedel 0,3 µg/100 g LC-UV
Karotenoider i livsmedel 5 µg/100 g LC-DAD
Vitamin K1 och K2 i livsmedel 1 µg/100 g LC-FL
Vitamin A och D3 i berikad mjölk Vit. A 0,09 µg/100 g
Vit D 0,03 µg/100 g
LC-UV
Vattenlösliga
vitaminer
Totalhalten askorbinsyra i livsmedel 2 mg/100 g LC-UV
Vitamin B1 och B2 i livsmedel B1 0,006 µg/100 g
B2 0,029 µg/100 g
LC-FL
Vitamin B6 i livsmedel 0,1 mg/100 g LC-FL
Totalhalt folat i livsmedel 0,6 µg/100 g Mikrobiologisk
metodik
Totalhalt niacin i livsmedel 0,05 mg/100 g Mikrobiologisk
metodik
Vitamin B12 i livsmedel 0,12 µg/100 g Mikrobiologisk
metodik

Laboratorietjänster

Senast granskad 2024-02-06