Campylobacter

Campylobacter finns främst i kycklingkött. För att undvika magsjuka - tvätta alltid händerna med tvål och vatten, skilj rått kycklingkött från annan mat och genomstek alltid kyckling. Bakterien är en vanlig orsak till magsjuka och fler blir sjuka av campylobacter under sommaren.

Vad är campylobacter?

Campylobacter är en bakterie som är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka orsakad av mat.

Var finns campylobacter?

Campylobacter kan finnas i tarmen hos livsmedelsproducerande djur, till exempel fågel, gris, nöt och får. Bakterien kan därför finnas på kött av olika slag men är vanligast på fågelkött. Kyckling är en känd källa till smitta. Campylobacter kan också finnas i opastöriserad mjölk.

Campylobacter är vanligare och förekommer i större mängd i färskt kycklingkött jämfört med fryst. Det beror på att bakterien är känslig för frysning och uttorkning.

En viktig spridningsväg till andra livsmedel är via händer och köksredskap. Eftersom det räcker med ett fåtal campylobacter för att bli sjuk, behöver bakterierna inte föröka sig. Det kan räcka med stänk från, eller kontakt med förorenat kycklingkött, för att andra livsmedel i köket ska bli hälsoskadliga.

Symtom

Campylobacterinfektion kännetecknas av kraftiga, och ibland blodiga diarréer, illamående, kräkningar, feber, huvudvärk och kraftiga magsmärtor. Symtomen brukar uppträda två till fem dagar efter att man fått i sig bakterierna. De flesta fall av campylobacter läker av sig själv efter 2 till 10 dagar.

I vissa fall kan campylobacterinfektion ge följdsjukdomar. Dessa kan vara ledbesvär, kroniska magbesvär och nervsjukdom.

Särskilda riskgrupper

Infektion med campylobacter kan drabba alla som utsätts för bakterien.

Så minskar du risken att bli sjuk

  • Tvätta alltid händerna med tvål och vatten innan du börjar laga mat och alltid direkt efter att du rört rått kött eller tagit i använda knivar och köksredskap samt  förorenade skärbrädor och bänkytor. Torka händerna torra med ren handduk eller med hushållspapper.
  • Håll isär rått kycklingkött och andra livsmedel, särskilt de som är färdiga att ätas, till exempel grönsakssallad.
  • Skölj inte kycklingen under vattenkranen. Stänk med campylobacter kan då spridas till mat, redskap och ytor.
  • Diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat. 
  • Använd lagom stark vattenstråle när du tvättar händer eller sköljer smutsiga skärbrädor och redskap för att undvika stänk till ytor, andra livsmedel i köket och till dig.
  • Håll rent på arbetsbänken, torka upp köttsaft med hushållspapper - inte disktrasan.
  • Genomstek alltid kyckling - då dör bakterierna som kan finnas i den.

Annat att tänka på:

  • Drick inte opastöriserad mjölk.

Fördjupning

Bakterier

Senast granskad 2024-02-12