Utbildning - skola

Barn lagar mat vid en köksbänk. På bänken ligger det köksredskap och olika grönsaker.

Förutom att bidra med energi och glädje kan skolmåltiden användas som ett pedagogiskt verktyg – inte minst inom skolans uppdrag att ge eleverna kunskap om en hållbar livsstil. Här kan du läsa mer om och hitta inspiration till hur man kan ta tillvara skolmåltiden i undervisningen!

Stöd till skolledare

Tillsammans med Skolverket har Livsmedelsverket tagit fram en inspirationsskrift med tips och exempel på hur skolledare och pedagoger kan arbeta för bra skolmåltider. Skriften tar bland annat upp schemaläggning, måltidsmiljö och pedagogiska måltider. 

Pedagogiskt material

Mat och måltider kan användas i undervisningen i flera av skolans ämnen, oavsett om du är "matproffs" eller bara lite nyfiken. Skolmåltiden finns där varje dag och kan tjäna som en ypperlig ingång till givande diskussioner. Eller varför inte använda mat laborativt i klassrummet? Bara fantasin sätter gränser!

Mat för alla sinnen - sensorisk träning enligt Sapere-metoden

"Mat för alla sinnen" är en lärarhandledning i Sapere-metoden för årskurs 4-6. Sapere är en praktisk metod där det pedagogiska materialet främst består av livsmedel och där eleverna får utforska mat och sina egna sinnesupplevelser. Materialet syftar till att på ett lustfyllt sätt bredda elevernas smakrepertoar och kritiska tänkande kring mat och smak.

Du som arbetar i skolan kan hitta mer användbar information via länkarna nedan.

Senast granskad 2022-03-29