Importerade vegetabiliska livsmedel som kontrolleras av kommunen

Ett fåtal vegetabiliska livsmedel som importeras från vissa länder utanför EU kontrolleras i steget efter gränskontrollen, vanligtvis av den kommunala livsmedelskontrollen. Här kan du läsa om vilka livsmedel det gäller och vad som krävs vid import av dessa.

Mandlar från USA samt vete/vetemjöl från Kanada

För import av mandlar från USA och vete/vetemjöl från Kanada gäller särskilda regler. EU har godkänt att kontroll av aflatoxin i mandlar och ochratoxin A i vete/vetemjöl från Kanada ska ske i USA respektive Kanada, så kallad pre-exportkontroll. Det betyder att det inte sker någon gränskontroll av dessa produkter när de importeras till EU.För att pre-exportkontrollerna ska vara giltiga krävs att sändningarna åtföljs av dels resultat av provtagning och analys, dels av ett särskilt intyg. Intyget ska vara signerat av behörig kontrollmyndighet i USA alternativt Kanada före avresa. Hur intyget ska se ut framgår av bilagan till förordningen. Varje sändning ska identifieras med en kod som ska återfinnas både på de ovannämnda dokumenten och på varje enskild förpackning i sändningen.

Sändningar med mandlar från USA eller vete/vetemjöl från Kanada ska dokumentkontrolleras av importörens kontrollmyndighet. Om kontroll skett i avsändarlandet (Kanada eller USA) tar kontrollmyndigheten till den första mottagande anläggningen prov på mindre än 1 procent av sändningarna. Om provtagning inte gjorts i i avsändarlandet tas prov på 20 procent av sändningarna. 

Bestämmelserna för import av mandlar från USA eller vete/vetemjöl från Kanada, som avsänts från USA eller Kanada. finns i Förordning 2015/949.

Ris och risprodukter från USA

Senast granskad 2024-05-27