Får man använda Livsmedelsverkets material på webbplatsen?

Livsmedelsverkets webbplats innehåller material som vi gärna vill sprida. Detta gäller under förutsättning att du följer följande regler.

  • Materialet får inte förvanskas eller användas i sådana sammanhang att det kan missuppfattas, misstolkas eller vilseleda.
  • När textavsnitt kopieras i sin helhet, citeras, ska det återges i oredigerat skick.
  • Det ska framgå att informationen kommer från Livsmedelsverket.
  • Materialet får inte användas på ett sånt sätt att det kan skada Livsmedelsverket.
  • Den som använder material på webbplatsen påtar sig själv ansvaret för att uppdatera informationen, enligt de uppdateringar som Livsmedelsverket gör.

 

Senast granskad 2023-08-28