Sydafrika

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Sydafrika. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvariga myndigheter i Sydafrika

Ansvarig myndighet för import av animaliska livsmedel är Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) i Sydafrika. Ansvarig myndighet för import av produkter från saltvattensfisk är National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) i Sydafrika. Animaliska livsmedel ska ha ett importtillstånd och ska medföljas av ett exportintyg. Sverige genomgår en godkännande process för export av fjäderfä- och griskött sedan många år tillbaka.

Färskt fjäderfäkött

Export av fjäderfäkött till Sydafrika är för närvarande inte tillåten. Sverige måste först godkännas av Sydafrika för att export av färskt fjäderfäkött ska kunna starta. Sedan många år tillbaka arbetar Livsmedelsverket för att öppna för export av svenskt fjäderfäkött till Sydafrika.

Färskt griskött

Export av griskött till Sydafrika är för närvarande inte tillåten. Sverige måste först godkännas av Sydafrika för att export av färskt griskött ska kunna starta. Sedan många år tillbaka arbetar Livsmedelsverket för att öppna för export av svenskt griskött till Sydafrika.

Benmärgsextrakt från nöt

För export av benmärgsextrakt ska ett hälsointyg medfölja. Intyget har tagits fram i samarbete med myndigheten i Sydafrika och hittas längre ner på sidan. Det importerande företaget i Sydafrika måste ansöka om importlicens hos sina myndigheter.

Mjölkprodukter

För export av mjölkprodukter från Sverige ska ett hälsointyg medfölja. Intyget är framtaget i samarbete med myndigheten i Sydafrika och hittas längre ner på sidan.

Fiskprodukter

För import av produkter från saltvattensfisk ansvarar National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) i Sydafrika. Importören ska vara registrerad för import i Sydafrika. Ett hälsointyg för fiskprodukter finns publicerat längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Sydafrika kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet. 

Export och villkor per land

Senast granskad 2021-11-30