Nationella kontrollplanen - NKP

Bakom de kontroller som görs på företag ligger omfattande planering och samordning av många myndigheter på olika nivåer. Den plan som ytterst styr kontrollen för alla myndigheter i Sveriges livsmedelskedja kallas nationella kontrollplanen.

Beroende på ditt företags verksamhet kan du vid kontroller möta inspektörer från olika myndigheter. Oavsett vilken myndighet du möter styrs den kontroll de utför av de mål och prioriteringar som görs i den nationella kontrollplanen.

Gemensam plan för hela livsmedelskedjan

Syftet med lagstiftningen är att skydda människors, djurs och växters hälsa och värna konsumenternas intressen. Den nationella kontrollplanen är till för att säkerställa att riskbaserade, ändamålsenliga och likvärdiga kontroller görs i hela landet. Kontrollerna görs också för att säkerställa god sed inom handeln. I den nationella kontrollplanen ingår:

 • All kontroll av livsmedel, till exempel
  • uppfödning av djur för livsmedelsproduktion
  • odling av spannmål och frukt och grönsaker
  • jakt och fiske
  • industriell livsmedelsproduktion
  • transporter av livsmedel
  • försäljning och servering av mat i restauranger, skolmatsalar, och på sjukhus.
 •  Kontroll av foder till de livsmedelsproducerande djuren.
 • Kontroll av djurskydd.
 • Djurhälsa och användningen av läkemedel till djuren.
 • Kontroll av skadegörare på växter och växtprodukter samt kontroll av växtskyddsmedel.
 • Kontroll av ekologisk produktion och ekologiska livsmedel.
 • Kontroll av import av livsmedel och djur.

NKP-webben - om den nationella kontrollplanen

All information om den nationella kontrollplanen finns samlad på en egen del av Livsmedelsverkets webbplats. Här hittar du bland annat information om mål och inriktning för kontrollen, hur kontrollen är planerad, organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas.

Gemensam plan för många myndigheter

Kontrollplanen är gemensam för samtliga kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan. Den tas fram i samverkan mellan

 • Livsmedelsverket
 • Jordbruksverket
 • Kemikalieinspektionen
 • Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
 • Länsstyrelserna
 • Kommunala kontrollmyndigheter
Senast granskad 2024-01-08