Nyheter livsmedelsexport

På den här sidan listar Livsmedelsverket den senaste informationen om export av livsmedel. 

 • Utökade exportmöjligheter av nötkött till Japan

  Japans myndigheter har gjort en ny riskutvärdering av Sveriges status och hantering av sjukdomen bovin spongiform encefalopati, BSE. Detta öppnar för nya exportmöjligheter av nötkött.

  2024-01-26 -

 • Tilläggsintyg för griskött till Kanada vid utbrott av Afrikansk Svinpest

  Kanada har infört nytt krav på extra certifiering vid import av icke-värmebehandlat griskött. Kravet innebär att ursprungslandet i händelse av utbrott av afrikansk svinpest måste intyga om ytterligare certifieringspunkter.

  2023-10-13 -

 • Afrikansk svinpest – detta gäller för export av produkter av gris

  Den afrikanska svinpesten påverkar företag som exporterar produkter av gris och vildsvin. På Livsmedelsverkets webbplats finns listor över vilka länder där exportintyg är möjligt eller export uteslutet.

  2023-09-12 -

 • Nya regler vid export till Kuwait

  Myndigheten i Kuwait (Public Authority for food and Nutrition) har ändrat reglerna för importerade livsmedelsprodukter. Sändningar som anländer till Kuwait efter 1 september 2023 måste uppfylla de senaste importkraven.

  2023-09-01 -

 • Japan förändrar listan för godkända livsmedelstillsatser

  Företag som vill exportera tillsatser, beredningar med tillsatser eller livsmedel med tillsatser till Japan måste meddela det till EU-kommissionen senast den 8 september. De tillsatser som inte rapporteras in tas bort från  listan över tillåtna tillsatser för export till Japan.

  2023-08-30 -

 • Nya regler om hälsointyg vid export till Storbritannien

  Den 1 januari 2021 blev Storbritannien ett land utanför EU och införde särskilda regler för import av livsmedel till sitt land. Nu publicerar Storbritannien nya regler om hälsointyg. För dig som exporterar livsmedel till Storbritannien finns viktiga datum att förhålla sig till.

  2023-05-11 -

 • Reviderat intyg för export till Sydkorea

  Livsmedelsverket har i samråd med sydkoreanska myndigheter reviderat intyg för export av värmebehandlade äggprodukter (LIVS 198) till Sydkorea.

  2023-02-14 -

 • Ett nytt intyg för export till Singapore

  Livsmedelsverket har i samråd med myndigheten i Singapore SFA (Singapore Food Agency) tagit fram ett nytt intyg för export av skalägg till Singapore.

  2023-02-02 -

 • Ny inbjudan till digitalt seminarium om nya riskklassningsmodellen

  Den 25 januari höll Livsmedelsverket ett digitalt seminarium om den nya riskklassningsmodellen. Detta möte drabbades dock av tekniska problem och tyvärr var vi tvungna att avbryta mötet. Därför bjuder vi nu in till ett nytt seminarium.

  2023-01-31 -

 • Reviderat intyg för export till Sydkorea

  Livsmedelsverket har i samråd med sydkoreanska myndigheten APQA reviderat intyg för export av griskött och grisköttsprodukter till Sydkorea

  2022-11-22 -