Regler om dricksvatten

Vattentorn mot en blå himmel

För att vara säker på att dricksvattnet håller en bra kvalitet finns det regler som den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet måste följa. Det finns bland annat krav på hur dricksvattnet bereds och gränsvärden för vissa mikroorganismer, kemiska samt radioaktiva ämnen i dricksvatten.

Föreskrifter om dricksvatten

E-utbildning om dricksvattenreglerna

Livsmedelsverket har tagit fram en kostnadsfri e-utbildning om dricksvattenreglerna som omfattar LIVSFS 2022:12 samt LIVSFS 2008:13. Utbildningen nås

I utbildningsportalen  ingår även ett kunskapsprov och ett kursbevis efter godkänt prov. I utbildningen nämns kunskapsprovet men det finns inte med i versionen du når genom att klicka på bilden nedan. 

Kursens titel är: ”Grundläggande om dricksvattenreglerna”.
Tidsåtgången är cirka 5 – 6 timmar.

En vit skylt på en tegelvägg med texten dricksvatten.

Vägledande information

Dricksvattenföreskrifterna innehåller bland annat krav på följande. Samtliga länkar går till Kontrollwiki, webbplats för fördjupning.

Åtgärder mot sabotage och skadegörelse

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar innehåller krav på åtgärder för att

  • förebygga skadeverkningar
  • upptäcka sabotage, och
  • avhjälpa skadeverkningar.

Småskalig dricksvattenproduktion

Senast granskad 2024-01-12