Bacillus cereus

Bacillus cereus finns naturligt i vår omgivande miljö till exempel i jord och på växter. Därför kan den lätt hamna på de råvaror som vi använder i matlagning. Genom att hantera livsmedel på rätt sätt kan du undvika att bli sjuk av maten.

Vad är Bacillus cereus?

Bacillus cereus är en bakterie som är vanlig i miljön och som bildar sporer som är tåliga mot värme och torka. Bakterien kan bilda två olika gift när den förökar sig och därmed orsaka matförgiftning. Det ena giftet bildas i maten och ger kräkningar. Det andra giftet bildas i tunntarmen och ger diarré.

Var finns Bacillus cereus?

Bacillus cereus kan finnas i så gott som alla sorters livsmedel. Om bakterien får möjlighet att föröka sig till hälsoskadliga halter kan du bli sjuk.

Giftet som orsakar kräkningar bildas när Bacillus cereus förökar sig i livsmedel. Detta gift tål både värme och sura miljöer. Livsmedel som kopplats samman med kräk-varianten är stärkelserika rätter som innehåller ris-, pasta, potatis och nudlar.

Giftet som orsakar diarré är däremot känsligt för både värme och sura miljöer. Matförgiftning med diarré-varianten orsakas av att bakterierna bildar ett gift när de kommer ner i tunntarmen. Denna typ av matförgiftning kan orsakas av olika sorters värmebehandlade kött- och grönsaksrätter samt mejeriprodukter.

Symtom

Matförgiftning orsakad av kräk-varianten av Bacillus cereus kännetecknas av plötsligt illamående, kräkningar, magsmärtor och ibland också diarréer. Symtomen visar sig snabbt, mellan 0,5 till 6 timmar efter att man fått i sig giftet. Matförgiftning orsakad av diarré-varianten av Bacillus cereus orsakar framför allt illamående, diarréer och magsmärtor. Det dröjer cirka 8-16 timmar från att man ätit mat med Bacillus cereus till att symtomen visar sig.

Båda varianter av matförgiftning som orsakas av Bacillus cereus är vanligtvis över inom ett dygn.

Särskilda riskgrupper

Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus kan drabba alla.

Så minskar du risken att bli sjuk

Det bästa sättet att minska risken att bli sjuk av Bacillus cereus är att förhindra att dess sporer gror ut till växande bakterieceller i livsmedel. Detta gör du genom att snabbt kyla ner eller frysa in matrester eller tillagad mat som du inte ska äta direkt.

Så här kan du på några olika sätt snabbt kyla mat innan du ställer in den i kylskåpet:

  • Kallt vattenbad: Mat i volymer större än en halvliter kan svalna i ett kallt vattenbad. Byt vattnet ofta eller lägg i kylklampar för att hålla temperaturen i vattenbadet konstant kallt under hela avsvalningen.
  • Utomhus: Mat i volymer större än en halv liter kan även svalna ute om utetemperaturen är några plusgrader eller kallare.
  • Mindre behållare: Det går även bra att dela upp större volymer mat i mindre behållare så att den svalnar snabbt i rumstemperatur.

Bakterier

Senast granskad 2024-06-12