Nyheter

Här kan du läsa Livsmedelsverkets pressmeddelanden, debattartiklar och kommentarer några år tillbaka i tiden. Prenumerera på utskicken via e-post eller RSS gör du längst ner i sidfoten på webbplatsen. 

 • Klimatförändringarna är redan här – hög tid att klimatanpassa dricksvattenproduktionen

  Klimatet förändras och kan påverka vårt viktigaste livsmedel: dricksvattnet. Det kan handla om allt från torka och vattenbrist till kraftiga oväder och översvämningar. Nu finns en ny handbok som stöd för kommuner och dricksvattenproducenter.

  2019-02-14 - Pressmeddelanden

 • Polska köttet spårat och borta från marknaden

  Företagen och kontrollmyndigheterna är nu klara med spårningen av det obesiktigade polska kött som sålts till företag i Sverige. Allt kött har samlats in eller redan konsumerats.

  2019-02-01 - Pressmeddelanden

 • Det polska köttet spåras för att tas bort från marknaden

  Några företag i Sverige har tagit emot kött från den polska köttanläggningen ELKOPOL som misstänks ha slaktat sjuka djur som inte kontrollerats av myndigheter. Företagen arbetar nu för att spåra och stoppa köttet.

  2019-01-31 - Pressmeddelanden

 • Kött från polskt slakteri har sålts till Sverige

  Kött från det polska slakteri som misstänks sälja kött från sjuka djur har även sålts till företag i Sverige. Polska livsmedelsmyndigheter har nu informerat myndigheterna i de länder som tagit emot kött från företaget. I Sverige har det sålts till fyra mindre företag i olika delar av landet.

  2019-01-30 - Pressmeddelanden

 • Uppdaterade råd om listeria

  Livsmedelsverket har uppdaterat råden om listeria utifrån ny kunskap på området. Störst risk för listeria är kall ätfärdig mat med lång hållbarhet. Genom att välja produkter i början av hållbarhetstiden eller hetta upp maten kan riskgrupperna – personer med nedsatt immunförsvar, sköra äldre och gravida – minska risken för smitta. Nytt är rådet att tinade, frysta grönsaker och skuren melon bör förvaras i kylskåp och ätas upp inom några få dagar.

  2019-01-28 - Pressmeddelanden

 • Färsk kyckling vanlig orsak till campylobacterinfektioner – ny rapport från Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten

  Samma varianter av campylobacter som hittats i färskt kycklingkött har även hittats hos många av de personer som blivit sjuka av campylobacter. Det tyder på att färsk kyckling är en mycket vanlig smittkälla i Sverige.

  2019-01-22 - Pressmeddelanden

 • Kosttillskott kan inte stoppas på grund av höga halter av vitaminer och mineraler

  Kommunerna kan inte längre lägga saluförbud för kosttillskott med hänvisning till höga halter av vitaminer eller mineraler, enligt en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Men Livsmedelsverket arbetar för att kommunerna ska kunna agera mot kosttillskott som kan medföra fara för konsumenten.

  2019-01-21 - Pressmeddelanden

 • Livsmedelsverket samverkar med företagen för att rusta mot ett förändrat klimat

  Klimatet förändras och livsmedelssektorn ställs redan nu inför nya utmaningar. Livsmedelsverkets projekt Klimatanpassa limpan stöttar företag, bland annat bageribranschen, i att rusta för ett förändrat klimat.

  2019-01-21 - Pressmeddelanden

 • Vad vi äter och hur maten produceras – avgörande för planetens framtid

  Vad vi äter och hur maten produceras är avgörande för människors hälsa och planetens överlevnad. Nu kommer ytterligare bevis för matens betydelse. Enligt en ny rapport som publicerats i Lancet krävs stora omställningar, bland annat en drastisk minskning av köttkonsumtionen, om vi ska nå FN:s globala mål i Agenda 2030.

  2019-01-17 - Kommentarer

 • Förslag om begränsning av transfett inom EU – till samma nivå som Nyckelhålet

  EU-kommissionen föreslår att max två procent av det fett som finns i livsmedel får vara industriellt framställt transfett. Det skulle innebära samma gränsvärde för transfett som märkningen Nyckelhålet haft sedan 2009.

  2019-01-07 - Pressmeddelanden