Föreskrifter i nummerordning 2000

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2000.

SLVFS Status  Ämne 
SLVFS 2000:1 Ersätter SLVFS 1999:8

Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 

SLVFS 2000:2 Ändrar SLVFS 1998:31
Inte gällande

Bekämpningsmedel

SLVFS 2000:3

Ändrar SLVFS 1996:32
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Slakt av tamboskap och hägnat vilt

SLVFS 2000:4 Ändrar SLVFS 1996:5
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Hantering av livsmedel

SLVFS 2000:5 Upphäver PKFS 1975:11

Upphävande av Produktkontrollnämndens kungörelse (PKFS 1975:11) med föreskrifter om visst hushållsgods

SLVFS 2000:6 Upphäver SLVFS 1987:13

Verkets beredskap vid krig eller krigsfara

SLVFS 2000:7 Upphäver SLVFS 1990:9

Stämplar och märken vid köttbesiktning och exportkontroll

SLVFS 2000:8 Upphäver SLVFS 1972:33 Industriskalad potatis
SLVFS 2000:9 Upphäver SLVLFS 1978:7 Vitaminering av skummjölkspulver avsett för export
SLVFS 2000:10 Ändrar SLVFS 1999:34
Inte gällande
Läkemedelsrester, karenstider
SLVFS 2000:11 Ändrar SLVFS 1999:28
Inte gällande
Åtgärder mot vissa livsmedel med ursprung i eller som tillverkats av råvaror med ursprung i Belgien
SLVFS 2000:12 Upphävd genom LIVSFS 2003:15 Import, jordnötter från Egypten
SLVFS 2000:13 Upphävd genom SLVFS 2000:47 Skyddsåtgärder mot vissa fiskvaror från eller med ursprung i Kenya
SLVFS 2000:14 Upphäver SLVFS 1993:31
Inte gällande
Livsmedel för särskilda grupper 
SLVFS 2000:15 Upphävd genom LIVSFS 2019:1 Livsmedel för särskilda grupper, speciella medicinska ändamål
SLVFS 2000:16 Ändrar SLVFS 1997:27
Gällande
Livsmedel för särskilda grupper, barnmat för spädbarn
SLVFS 2000:17 Upphäver SLVFS 1994:47  Välling för spädbarn
 SLVFS 2000:18 Ändrar SLVFS 1991:12
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
 Avgifter, tillstånd och godkännanden
 SLVFS 2000:19 Ändrar SLVFS 1998:10
Inte gällande
Provtagning och analys
 SLVFS 2000:20 Ändrar SLVFS 1998:31
Inte gällande
 Bekämpningsmedel
 SLVFS 2000:21 Upphäver SLVFS 1999:28 Åtgärder mot vissa livsmedel med ursprung i eller som tillverkats av råvaror med ursprung i Belgien
 SLVFS 2000:22 Gällande Varustandarder, kaffeextrakt och cikoriaextrakt
SLVFS 2000:23 Ändrar SLVFS 1999:21
Inte gällande
Import, animaliska livsmedel
SLVFS 2000:24 Ändrar SLVFS 1996:6
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Livsmedelslokaler
SLVFS 2000:25  Inte gällande Offentlig kontroll, rapportering
SLVFS 2000:26 Ändrar SLVFS 1999:22
Upphävd genom LIVSFS 2003:20
Tillsatser
SLVFS 2000:27 SLVFS 1998:31
Inte gällande
Bekämpningsmedel
SLVFS 2000:28 Ändrar SLVFS 1997:30
Inte gällande
Livsmedel för särskilda grupper, kostersättning för viktkontroll 
SLVFS 2000:29 Ändrar SLVFS 1997:27
Gällande
Livsmedel för särskilda grupper, barnmat för spädbarn
SLVFS 2000:30 Ändrar SLVFS 1994:46
Inte gällande
Modersmjölksersättning och tillskottsnäring
SLVFS 2000:31 Ändrar SLVFS 1999:34
Inte gällande
Läkemedelsrester, karenstider
SLVFS 2000:32  Inte gällande Ursprungsmärkning av svenskt nötkött
SLVFS 2000:33 Ändrar SLVFS 1998:26
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Levande tvåskaliga blötdjur med mera
SLVFS 2000:34 Ändrar SLVFS 1997:38
Inte gällande
Utlämnande av animaliskt avfall
SLVFS 2000:35  Inte gällande Hantering av specificerat riskmaterial
SLVFS 2000:36 Ändrar SLVFS 1996:32
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Slakt av tamboskap och hägnat vilt
SLVFS 2000:37 Ändrar SLVFS 1994:10
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Köttprodukter med mera
SLVFS 2000:38 Ändrar SLVFS 2000:25
Inte gällande
Offentlig kontroll, rapportering
SLVFS 2000:39 Ändrar SLVFS 1999:34
Inte gällande
Läkemedelsrester, karenstider
SLVFS 2000:40 SLVFS 1996:32
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Slakt av tamboskap och hägnat vilt
SLVFS 2000:41 Upphävd genom LIVSFS 2005:24 Avgifter för kontroll av andra livsmedel än animaliska som importeras från tredje land
SLVFS 2000:42 Ändrar SLVFS 1993:18
Inte gällande
Material i kontakt med livsmedel
SLVFS 2000:43  Inte gällande Analysmetoder vid offentlig kontroll av vissa främmande ämnen
SLVFS 2000:44 SLVFS 1999:21
Inte gällande
Import, animaliska livsmedel
SLVFS 2000:45 SLVFS 1998:31
Inte gällande
Bekämpningsmedel
SLVFS 2000:46  Gällande Behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning
SLVFS 2000:47

Upphäver SLVFS 2000:13
Inte gällande

Skyddsåtgärder mot vissa fiskvaror från eller med ursprung i Kenya

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2022-03-16