Nationellt nätverk för mikrobiologisk laboratorieverksamhet

Person som tittar i ett mikroskop

Ett nationellt mikrobiologiskt laboratorienätverk startades på initiativ av Livsmedelsverket i maj 2017. Laboratorienätverket riktar sig till alla svenska laboratorier som utför mikrobiologiska analyser på  livsmedel, dricksvatten, foder och/eller djurprover. Syftet med nätverket är främst att underlätta samarbete och utbyte av erfarenheter mellan laboratorier och med Livsmedelsverket.

Medlemskap i laboratorienätverket

Laboratorienätverket utgörs i praktiken av ett "projektrum" i det molnbaserade Microsoft Teams. För att vara medlem i labbnätverket behöver du alltså ha tillgång till och möjlighet att använda projektrum inom Teams (antingen via webb eller applikation).

Labbnätverkets projektrum används för att sprida information, samla vissa dokument, samt för kommunikation mellan laboratorier och med Livsmedelsverket. När du/ni ansöker om medlemskap åtar du dig samtidigt att följa viss enkla förhållningsregler, vilka behövs på grund av tekniska begränsningar i Microsoft Teams.

Det är möjligt för fler än en person per laboratorium att vara medlem i nätverket.

Så här gör du för att bli medlem

Förhållningsregler för Projektnummet/Labbnätverket

Allmänt

 • Nätverket modereras av Livsmedelsverkets personal.
 • Nätverket är öppet för alla mikrobiologiska laboratorier i Sverige, såväl kommunala som privata, som utför mikrobiologiska analyserar på livsmedel, vatten, foder och/eller djurprover.
 • Medlemmar i nätverket förbinder sig att lämna korrekt och sanningsenlig information vid registreringen.
 • Livsmedelsverket förbehåller sig rätten att när som helst stänga av en användare, t.ex. om denne bryter mot förhållningsreglerna.

Chatt

 • Alla användare får skapa nya diskussionsämnen och delta i diskussioner i chatten.
 • Ämnen som läggs upp ska vara relevanta för nätverkets medlemmar och ha en tydlig rubrik som avspeglar innehållet.

Dokument

Informationssäkerhet och sekretess

 • Begränsningar och krav i avsändarorganisationens informationssäkerhetsregler ska alltid beaktas innan information läggs i Teams för mikrobiologiskt laboratorienätverk. Det är den externa deltagaren som ansvarar för att göra bedömningen att informationen får hanteras i Livsmedelsverkets Teams-miljö.
 • Information eller dokument som laddas upp till Teams kan anses vara allmänna handlingar och kan därmed bli föremål för begäran om utlämnande.
 • Användare av nätverket förbinder sig att hantera den information som finns i Teams på ett säkert och aktsamt sätt –t.ex. att inte sprida information om användare till andra utanför nätverket.
 • Användare bör beakta att den information som läggs ut på Teams, av oförutsedda skäl eller av misstag, kan komma tredje part till kännedom. Livsmedelsverket tar inte ansvar för oförutsedd spridning av information från Teams.
 • Om Livsmedelsverkets ansvarige för samarbetsytan gör bedömningen att informationen inte uppfyller Livsmedelsverkets krav avseende informationssäkerhetsklass eller kan omfattas av sekretess kommer informationen flyttas från Teams för att säkerställa att skyddet för informationen kan upprätthållas.

Laboratorienätverk

Senast granskad 2024-04-29