Nationellt nätverk för mikrobiologisk laboratorieverksamhet

Person som tittar i ett mikroskop

Ett nationellt mikrobiologiskt laboratorienätverk startades på initiativ av Livsmedelsverket i maj 2017. Laboratorienätverket riktar sig till alla svenska laboratorier som utför mikrobiologiska analyser på  livsmedel, dricksvatten, foder och/eller djurprover. Syftena med nätverket är:

- att underlätta samarbete och utbyte av erfarenheter mellan laboratorier

- en bättre kommunikation mellan laboratorierna och Livsmedelsverket

- att vara ett stöd för laboratorierna i deras analyser

Medlemskap i laboratorienätverket

Du/ert laboratorium blir medlem i nätverket genom att ansöka om medlemskap i nätverkets publika arbetsrum på Livsmedelsverkets webbplats.

Arbetsrummet kommer att användas för att sprida information, samla vissa dokument, samt för kommunikation mellan laboratorier och med Livsmedelsverket. När du/ni ansöker om medlemskap åtar du dig samtidigt att följa viss enkla förhållningsregler, vilka behövs på grund av tekniska begränsningar i arbetsrummets konstruktion.

Det är möjligt för fler än en person per laboratorium att vara medlem i nätverket.

Så här gör du för att bli medlem

Steg 3. Logga in på "Publika arbetsrum", leta reda på rummet "Mikrobiologiskt laboratorienätverk" och ansök om medlemskap även i detta.

Förhållningsregler för Arbetsrummet/Nätverket

Allmänt

  • Arbetsrummet ägs och modereras av Livsmedelsverkets personal.
  • Nätverket och arbetsrummet är öppet för alla mikrobiologiska laboratorium i Sverige, såväl kommunala som privata, som utför mikrobiologiska analyserar på livsmedel, vatten, foder och/eller djurprover.
  • Användare av nätverket förbinder sig att lämna korrekt och sanningsenlig information vid registreringen.
  • Livsmedelsverket förbehåller sig rätten att när som helst stänga av en användare, t.ex. om denne bryter mot förhållningsreglerna.

Diskussionsforum

  • Alla användare får skapa nya diskussionsämnen och delta i diskussioner i forumet. Ämnen som läggs upp ska vara relevanta för nätverkets medlemmar och ha en tydlig rubrik som avspeglar innehållet.
  • Livsmedelsverket ansvarar för att rensa bort avslutade (eller inaktuella) trådar.

Dokument och kalendarium

Sekretess

  • Användare av nätverket förbinder sig att hantera den information som finns i Arbetsrummet på ett säkert och aktsamt sätt – t.ex. att inte sprida information om användare till andra utanför nätverket.
  • Användare bör beakta att den information som läggs ut på Arbetsrummet, av oförutsedda skäl eller av misstag, kan komma tredje part till kännedom. Livsmedelsverket tar inte ansvar för oförutsedd spridning av information från arbetsrummet.

Laboratorienätverk

Senast granskad 2021-05-20