Guide - sök reda på godkänt land och anläggning för import till EU

För att importera animaliska livsmedel från ett land utan för EU måste du gå igenom flera steg. För det första måste livsmedlen komma från ett godkänt land. För det andra behöver landet ha en godkänd restsubstansplan. För det tredje behöver dina produkter komma från en godkänd anläggning. Den här guiden hjälper dig, steg för steg att ta reda på allt detta.

Tänk på att om du ska importera ett sammansatt livsmedel som innehåller flera animaliska ingredienser måste alla dessa komma från godkänt land och anläggning. Du behöver alltså söka flera gånger, för varje animalisk ingrediens.

Steg 1 - Ta reda på om ett animaliskt livsmedel kommer från ett godkänt land för import till EU

För att ett animaliskt livsmedel ska få importeras till EU måste livsmedlet komma från ett land som är godkänt för export till EU.

Godkänt land utifrån EU-lagstiftning

1) Sök fram den kategori av produkt du ska importera. Om du till exempel ska importera glass är kategorin Mjölk och eventuellt ägg. Du kommer att få många träffar.
2) Klicka dig fram bland träffarna tills du hittar den artikel som hänvisar till en bilaga med länder som är godkända för just den kategori du vill importera.
Bilagan med godkända länder för en viss typ av animaliskt livsmedel kan finnas i antingen förordning (EU) 2021/405 eller 2021/404.
3) När du hittat rätt bilaga, leta rätt på aktuellt land för att se om det är godkänt för export till EU.

Eftersom listorna över godkända länder för aktuellt animaliskt livsmedel ändras löpande måste du vara säker på att den lista du tittar i innehåller de senaste ändringarna. Det kan innebära att du måste titta i flera olika listor eftersom det alltid är den senaste ändringen som gäller. När du fått fram aktuell förordning på Livsmedelsverkets webbplats, se om det finns någon ny förordningsversion under rubriken ”Senare ändringar”.

Om det finns senare ändringar av lagstiftningen, måste du söka i samtliga ändrade versioner på exportland och aktuell animaliskt livsmedel för att vara säker på att du har den senaste informationen.

Om du hittar det land och den produkt du ska importera i någon av dessa ändringar, är det denna information om landet och det animaliska livsmedlet som gäller.

Om du inte hittar det land och den produkt du ska importera, gå till den version av förordningen som finns under rubriken ” Författningen med senaste ändringarna införda”, vilket är den senast konsoliderade versionen. Leta fram bilagan för aktuellt land och för det animaliska livsmedel det gäller.

Om du inte alls hittar landet som du tänkt importera ett visst animaliskt livsmedel ifrån är det inte tillåtet att importera från det landet alls i nuläget.

Exempel: Du vill importera mjölk
Sök (”ctrl F”) i förordning (EU) 2021/405 och skriv ”mjölk” i sökrutan. Då får du fram artikel 15 och 16 som hänvisar till bilaga XVII och bilaga XVIII i förordning (EU) 2021/404. Där hittar du listor på vilka länder som är godkända för export av mjölkprodukter till EU.

Exempel: Du ska importera fisk från Argentina
Sök (ctrl F) på ”fisk” i förordningsversionen av förordning (EU) 2021/405 under rubriken ”Senare ändringar” och se om du får någon träff. Får du ingen träff söker du istället på ”fisk” (ctrl F) i den konsoliderade versionen. Där ser du att listan över länder för att få importera fisk finns i bilaga IX. Där framgår att Argentina är godkänt land för att exportera fisk till EU utan begränsningar.

För vissa länder utanför EU finns begränsningar vad de är godkända för

Exempel: Du ska importera fisk från Angola
I bilaga IX för fiskeriprodukter i förordning (EU) 2021/405 framgår att Angola endast är godkänt för att exportera vildfångade fiskeriprodukter eftersom det står ”Endast vildfångst” i bilagan.

För vissa länder utanför EU får endast vissa delstater exportera ett visst animaliskt livsmedel till EU

Exempel: Du ska importera nötkött från Brasilien
På grund av risk för spridning av mul-och klövsjuka är det bara tillåtet att importera nötkött från vissa delstater i Brasilien

Fler exempel:

  • ”Vattenbruk: endast fisk” - landet får exportera vildfångade fiskeriprodukter, men för vattenbruk endast fisk
  • "Vattenbruk: endast kräftdjur ” - landet får exportera vildfångade fiskeriprodukter, men för vattenbruk endast kräftdjur
  • "Endast vattenbruksprodukter ” - landet får inte exportera vildfångade fiskeriprodukter

Steg 2 – ta reda på om landet har en godkänd restsubstansplan

För att ett land ska få exportera animaliska livsmedel till EU måste det ha en så kallad godkänd restsubstansplan. Det betyder att landet har en plan för hur man kontrollerar rester av läkemedel, till exempel antibiotika i livsmedel inte förekommer. Landet du tänker importera ifrån (ursprungslandet) måste ha en godkänd restsubstansplan för varje animaliskt livsmedel.

För dessa livsmedel krävs bara att det animaliska livsmedlet kommer från ett godkänt land enligt steg 1. Om du är osäker på om du fått fram rätt uppgift – kontakta Livsmedelsverket via Fråga oss.

Steg 3 - Ta reda på om livsmedlet du tänkt importera kommer från en godkänd anläggning

När du vet att livsmedlet du ska importera kommer från ett land som är godkänt, och att det finns en godkänd restsubstansplan, behöver du ta reda på om den anläggning du vill importera ifrån är godkänd för import till EU.

Senast granskad 2023-12-15