Analys av okänd förorening i dricksvatten

Närbild på vattenkran utomhus

Ibland råkar vattenverk ut för situationer där de kan misstänka att provet blivit biologiskt eller kemiskt förorenat. Det är då inte alltid uppenbart vad som hamnat i vattnet. Därför behövs förutsättningslösa analysmetoder (där man letar efter "allt") istället för riktade analysmetoder mot endast de klassiska föroreningarna.

Genom samarbete mellan Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholms Universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut utvecklas förutsättningslösa analysmetoder för både biologiska och kemiska kontamination. Bland annat utvärderas högupplösande masspektrometri (HRMS) och helgenomsekvensering.

Projekt

Senast granskad 2024-03-19