Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att investera rätt. Ta vara på måltidens möjligheter!

På Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum arbetar för att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje och må bra av maten.

Följ oss på Måltidsbloggen

Tydligare stöd kring upphandling på webben

Under förra året skrev vi om att vi, i samarbete med Upphandlingsmyndigheten, hade tagit fram en checklista för upphandling av Måltidstjänster (blogginlägg från september 2017). Nu har checklistan fått ett nytt snyggt utseende med trevliga bilder sam...

Måltidsdagar 20-21 november 2018 – spara datumet!

Nu är datumen bokade för årets Måltidsdagar 2018, Livsmedelsverkets årliga bransch- och seminariedagar för de offentliga måltiderna Den 20-21 november kommer vi att hålla konferensen i Stockholm. Boka datumen i din kalender och sprid gärna ordet till...

Skänka bort mat istället för att kasta?

Det råder stor aktivitet för att minska svinnet i offentliga kök runt om i landet. I oktober 2017 satte regeringen ned foten i frågan och siktar mot målet i Agenda 2030: att halvera matsvinnet till 2030. Vi får många frågor kring vad man får göra med...

Vi förökar oss och söker (ännu mer) förstärkning!

Då en av våra kollegor ska få njuta av föräldraledighet till sommaren söker vi en tillfällig förstärkning till vårt trevliga team och kompetenscentrum. Tjänsten är ett vikariat på ett år […] Inlägget Vi förökar oss och söker (ännu mer) förstärk...

Kickoff med Måltidsåret 2018

Hej och välkommen till ett nytt måltidsår med oss på Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg! Vi inleder helt enkelt årets bloggår med att på ett överskådligt sätt försöka sammanfatta vad vi på Livsmedelsverket kommer att fokusera på k...

Senast granskad 2018-01-22