Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att investera rätt. Ta vara på måltidens möjligheter!

Den värdefulla måltiden

På Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum arbetar för att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje och må bra av maten.

> Om Nationellt kompetenscentrum

> Måltidsbloggen

Följ oss på Måltidsbloggen

Måltidsdagar 13–14 november 2017 – spara datumet!

Kan offentliga måltider verkligen bidra till att förändra samhället? Ja, det kan de! I år är temat för våra måltidsdagar offentliga måltider som spjutspets för ett hållbart och jämlikt samhälle. […] Inlägget Måltidsdagar 13–14 november 2017 – s...

Vi behöver förstärkning till teamet

Livsmedelsverket och vårt team Mat och Måltider har glädjande nog fått förlängning av flera regeringsuppdrag och även fått nya. Vi söker därför nu efter en person som kan komplettera och […] Inlägget Vi behöver förstärkning till teamet dök förs...

Koll på måltidspedagogiken med checklista

Vår turné runt om i landet ”Lek och lär med maten” närmar sig sitt slut, Sista tillfället, i alla fall för denna omgång, genomförs i Karlstad på torsdag. Vid sju […] Inlägget Koll på måltidspedagogiken med checklista dök först upp p...

Koll på vad som hamnar i magen – nu med kommunöversikt

Sedan några månader finns det möjlighet att med hjälp av SkolmatSverige-verktyget på ett enkelt sätt få koll på hur mycket mat som äts upp i skolrestaurangerna. Av bara farten får man även koll på tallrikssvinnet och hur mycket mat som blir över i bu...

Grundkosterna inom vård och omsorg ersätts med nya rekommendationer

Under 2016 arbetade Livsmedelsverket och Socialstyrelsen tillsammans för att se över rådande rekommendationer och hitta bra sätt att fördela ansvaret för måltids- och nutritionsfrågor inom vård och omsorg. Ett resultat är att rekommendationen om tre ...

Senast granskad 2017-02-17