Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Höga ambitioner i kommunernas måltider – men även brister

De flesta kommuner har höga ambitioner kring måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Många kommuner arbetar medvetet för att öka andelen ekologiska livsmedel, köper till stor del svenskt kött och håller en god kompetensnivå i köken trots rådande kockbrist. Men det finns områden som behöver förbättras, särskilt inom hemtjänsten. Det visar en första rikstäckande kartläggning av den kommunala måltidsverksamheten som Livsmedelsverket gjort.

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Aptitretande mellanmålskassar i Eslöv

I Eslövs kommun har måltidsverksamheten klivit fram och gjort det lätt för omvårdnadspersonalen att få till bra mellanmål och aptitretare. De bjuder här på en kort film och bloggtext som beskriver hur de gjort. Vi gillar skarpt när köket tänker till ...

Nationell matsvinnsmodell på gång – bidra med era exempel!

Nu sätter Livsmedelsverket igång arbetet med att ta fram en nationell modell för minskat matsvinn. Tanken är att ge handfast stöd om hur man kan arbeta för att slänga mindre mat, så att inte varje kommun, landsting eller region själv behöver uppfinna...

Dags att rita kartan över matsvinnet i offentliga kök

Nu börjar vi närma oss premiären för Livsmedelsverkets kartläggning av matsvinn i offentliga måltidsverksamheter. Det ska bli spännande (skräckblandad förtjusning) att för första gången rita en mer heltäckande karta över hur mycket mat som slängs! Se...

Offentliga kök beredda på allt!?

Just nu pågår krisberedskapsveckan för tredje året i rad. Det är en nationell kampanjvecka som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) står bakom och som genomförs tillsammans med kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer i landet...

Synpunkter om fisk och skaldjur välkomnas!

Sedan i höstas har Upphandlingsmyndigheten jobbat tillsammans med referensgrupper med att revidera sitt stöd för hållbar upphandling av fisk och skaldjur. Det har varit en lång och omfattande process där man nu landat i ett nytt förslag. Upphandlings...

Senast granskad 2018-12-13