Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Bra måltider i äldreomsorgen – nya råd med individen i centrum

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Måltidsnyckeln – nyckeln till framgång i Haninges förskolor

Förskolorna i Västerhaninge Norra förskolor, totalt fyra förskolor, hade denna dag bjudit in övriga förskolechefer, intendenter, kockar och pedagoger inom förskolorna i Haninge kommun till en workshop för att visa sitt arbete med "måltidsnyckeln". Må...

Träff med måltidskedjan i Östergötland

Den 23 maj fick vi möjlighet att träffa drygt 150 personer från kommuner i hela Östergötland på en seminarieeftermiddag i Linköping kring äldreomsorgens måltider. Det var Christoffer Cedergren, kostekonom i Linköpings kommun som arrangerat den häftig...

#Krisberedskapsveckan

Ingen har väl missat broschyren Om krisen eller kriget kommer, som skickades ut till alla hushålll i dagarna? Krisberedskapsveckan, som pågår den här veckan, är en årlig kampanj med syfte att öka kunskapen hos allmänheten om hur man bör förbereda sig...

Måltidspedagogik i Rinkeby-Kista

I höstas startade arbetet med måltidspedagogik inom förskolorna i Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning. Under onsdagen 16 maj ägde den sista projektdagen rum där ett antal förskolor presenterade hur de har jobbat med måltidspedagogik på sin förskola. ...

Måltidsdagarna 20-21 november 2018 – mat och måltider som gör skillnad!

Upplägg Dag ett startar med utställarmässa följt av lunch och föreläsningar. Dag två börjar med parallella föreläsningar under förmiddagen och avslutas med lunch. Tips? Dessa dagar är till för er […] Inlägget Måltidsdagarna 20-21 november 2018 ...

Senast granskad 2018-06-12