Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att investera rätt. Ta vara på måltidens möjligheter!

På Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum arbetar för att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje och må bra av maten.

Följ oss på Måltidsbloggen

Nu börjar Måltidsdagarna ta form – glöm inte att anmäla er!

Livsmedelsverkets Måltidsdagar går i år av stapeln den 13-14 november på Berns i Stockholm. De arrangeras för femte året i rad och brukar vara välbesökta och väldigt uppskattade av deltagarna. Här samlas samhällsförändrare (måltidsfolk) från hela lan...

Checklista för upphandling av Måltidstjänster

Under förra veckans seminarium om "Upphandling - ett verktyg för offentliga måltider med kvalitet" på MAT2017 i Växjö berättade vi om ett stöd som Livsmedelsverket och Upphandlingsmyndigheten har tagit fram. En checklista för upphandling av Måltidstj...

Äldreomsorg och upphandling på MAT2017

Snart är det dags igen! MAT är en årlig och nationell mötesplats som arrangeras i Växjö varje år. MAT2017 går av stapeln 8-9 september och liksom tidigare år hittar ni oss på kompetenscentrum i vår monter i Växjö konserthus. Kom gärna förbi och säg h...

En ny teammedlem presenterar sig!

Hej! Jag heter Ulrika Brunn och är sedan mitten av augusti ny i teamet som arbetar med kompetenscentrum för offentliga måltider. Jag är utbildad dietist och har tidigare jobbat som verksamhetsledare för kunskapsnätverket Skolmatsakademin i Västra Göt...

Missa inte Upphandlingsmyndighetens branschdialoger om livsmedel

Under hösten kommer upphandlingsmyndighetens branschdialoger på temat livsmedel igång på allvar. På dessa branschdialogerna möts köpare och säljare för att diskutera och gemensamt finna vägen framåt inom ett antal knäckfrågor kopplat […] Inlägg...

Senast granskad 2017-02-17