Yersinia

Yersinia är en grupp bakterier där flera arter kan orsaka sjukdom hos människa. De som orsakar magsjuka har förmågan att växa i kylskåpstemperatur. Bakterien kan därför bli ett problem i till exempel fläskkött och fläskprodukter som förvaras länge i kyla

Vad är Yersinia?

Yersinia är en grupp bakterier som består av flera arter. De flesta är ofarliga och finns i miljön, men några arter kan göra människor sjuka. De som smittar via mat och ger magsjuka tillhör arterna Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotuberculosis.

Yersinia pestis är också en sjukdomsframkallande yersinia. Den orsakar den fruktade sjukdomen pest, som dock inte sprids via maten.

Var finns Yersinia?

De varianter av Yersinia enterocolitica som gör människor sjuka finns naturligt i grisar. Grisar kan bära på bakterien utan att vara sjuka. Bakterien kan även finnas i obehandlat dricksvatten och på grönsaker som till exempel bevattnats med orent vatten. Det finns även varianter av Yersinia enterocolitica som inte gör människor sjuka. Dessa finns i miljön eller orsakar sjukdomar hos djur.

Yersinia pseudotuberculosis finns naturligt främst i vilda djur, till exempel smågnagare, hjortar, älgar och harar. Genom djurens avföring kan bakterierna förorena jord och vattendrag. På så sätt kan bakterier hamna i bevattningsvattnet eller direkt i till exempel grönsaker som odlas eller i opastöriserad mjölk om den finns på mjölkgården. I Norden är det främst i Finland som utbrott med Yersinia pseudotuberculosis har rapporterats.

Både Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotuberculosis kan bli hälsofarliga om de får chans att föröka sig i mat som inte ska värmas upp innan den äts. Till skillnad från många andra bakterier förökar de sig bra i kylskåpstemperatur och kan bli ett problem i produkter som till exempel fläskkött och fläskprodukter i vakuumförpackning som förvaras länge i kyla.

Symtom

Symtom på en yersiniainfektion skiljer sig ganska mycket beroende på åldern hos den infekterade. Små barn får illamående, magont, feber, diarré och kräkningar. Äldre barn och unga vuxna är får också diarréer, kräkningar men magsmärtorna sitter i bukens nedre högra del, och kan därför misstas med blindtarmsinflammation. Vuxna och äldre personer får ospecifika magsmärtor men också halsont, feber och huvudvärk. I en del fall följer komplikationer som exempelvis ledinflammation.

Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Kontakta miljökontoret eller motsvarande i din kommun om du misstänker livsmedels- eller vattenburensmitta.

Särskilda riskgrupper

Alla kan drabbas, men barn upp till fyra års ålder är särskilt känsliga.

Så minskar du risken att bli sjuk

  • Håll god kökshygien när du lagar mat
  • Laga inte mat till andra när du är eller nyss har varit sjuk
  • Tvätta händerna innan du börjar laga mat och efter det att du har hanterat fläskkött
  • Håll isär rått fläskkött från mat som är färdigt att äta
  • Smaka inte på rå fläsk- och blandfärs
  • Genomstek köttfärs. Yersiniabakterien dör snabbt vid upphettning över 70 °C
  • Drick inte opastöriserad mjölk
  • Skölj grönsaker ordentligt

Bakterier

Senast granskad 2018-04-18