Yersinia

Yersinia är en grupp bakterier där flera arter kan orsaka sjukdom hos människa. De som orsakar magsjuka har förmågan att växa i kylskåpstemperatur. Bakterien kan därför bli ett problem i till exempel fläskkött och fläskprodukter som förvaras länge i kyla.

Vad är Yersinia?

Yersinia är en grupp bakterier som består av flera arter. De flesta är ofarliga och finns i miljön, men några arter kan göra människor sjuka. De som smittar via mat och ger magsjuka tillhör arterna Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotuberculosis.

Yersinia pestis är också en sjukdomsframkallande yersinia. Den orsakar den fruktade sjukdomen pest, som dock inte sprids via maten.

Var finns Yersinia?

De varianter av Yersinia enterocolitica som gör människor sjuka finns naturligt i grisar. Grisar kan bära på bakterien utan att vara sjuka. Bakterien kan även finnas i obehandlat dricksvatten och på grönsaker som till exempel bevattnats med orent vatten. Det finns även varianter av Yersinia enterocolitica som inte gör människor sjuka. Dessa finns i miljön eller orsakar sjukdomar hos djur.

Yersinia pseudotuberculosis finns naturligt främst i vilda djur, till exempel smågnagare, hjortar, älgar och harar. Genom djurens avföring kan bakterierna förorena jord och vattendrag. På så sätt kan bakterier hamna i bevattningsvattnet eller direkt i till exempel grönsaker som odlas eller i opastöriserad mjölk. I Norden är det främst i Finland som utbrott med Yersinia pseudotuberculosis har rapporterats.

Både Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotuberculosis kan bli hälsofarliga om de får chans att föröka sig i mat som inte ska värmas upp innan den äts. Till skillnad från många andra bakterier förökar de sig bra i kylskåpstemperatur och kan bli ett problem i produkter som till exempel rått fläskkött och ej värmebehandlade fläskprodukter i vakuumförpackning som förvaras länge i kyla.

Symtom

Symtom på en infektion orsakad av Yersinia enterocolitica skiljer sig ganska mycket beroende på åldern hos den infekterade personen. Små barn blir illamående samt får magont, feber, diarré och kräkningar. Äldre barn och unga vuxna får också diarréer, kräkningar men magsmärtorna sitter i bukens nedre högra del, vilket kan misstas för blindtarmsinflammation. Vuxna och äldre personer får ospecifika magsmärtor men också halsont, feber och huvudvärk. I en del fall följer komplikationer som exempelvis ledbesvär.

Symtom på en infektion orsakad av Yersinia pseudotuberculosis orsakar vanligtvis feber och kraftiga magsmärtor, men det är ovanligt med diarré. Även i dessa fall kan komplikationer med ledbesvär uppstå.

Särskilda riskgrupper

Alla kan drabbas, men barn upp till fyra års ålder är särskilt känsliga.

Så minskar du risken att bli sjuk

 • Håll god kökshygien när du lagar mat
 • Laga inte mat till andra när du är eller nyss har varit sjuk
 • Tvätta händerna innan du börjar laga mat och efter det att du har hanterat rått fläskkött
 • Håll isär rått fläskkött från mat som är färdigt att äta
 • Smaka inte på rå fläsk- och blandfärs
 • Genomstek köttfärs som innehåller fläskkött. Yersiniabakterien dör snabbt vid upphettning över 70 °C
 • Drick inte opastöriserad mjölk
 • Skölj grönsaker ordentligt

Hur vet man om köttfärs är genomstekt?

 • Det räcker inte att titta på köttfärsens färg. Köttfärs kan bli brun och se färdig ut innan den har blivit tillräckligt varm. För att vara genomstekt ska köttfärs ha nått 70 graders temperatur.
 • Genomstekt köttfärs är inte trådig och har ofärgad köttsaft utan rosa inslag.
 • Det säkraste är att mäta temperaturen i exempelvis en köttfärsbiff med en termometer.

Bakterier

Senast granskad 2024-03-21