Samordning och samarbete i livsmedelskedjan

Samordning och samarbete är nyckeln för att vi ska nå målen i lagstiftningen. Därför sker samordning både av strategier och handlingsplaner myndigheterna emellan och en lång rad samarbeten såväl i det dagliga som på lång sikt. Dessutom finns samarbeten med bransch- och konsumentorganisationer.

Nationell samordning och samarbeten

För att bidra till varandras arbete och för att stärka kontrollen sker samordning och samarbete på nationell nivå inom många områden.

Myror som bär en pinne
Samarbeten mellan myndigheter

Samordning och samarbete mellan myndigheterna i livsmedelskedjan är viktigt och sker både på nationell, regional och lokal nivå.

Tecknade händer som skakar hand
Samverkan med företag och konsumenter

Samverkan är viktigt för informationsutbyte och för att tillgodose företagens behov och konsumenternas intressen.

Senast granskad 2024-02-28