Roller och behörighet

Officiell veterinär, livsmedelskontrollant eller inspektör, oavsett din roll har du ett viktigt uppdrag i livsmedelskontrollen. Du arbetar för att allt ska gå rätt till i livsmedelsproduktionen – för djurens bästa, för konsumenternas hälsa och för att underlätta för livsmedelsföretagen att göra rätt. Du arbetar med djurskydd, livsmedelssäkerhet och smittskydd. 

Tillsammans med ditt team tar du dig an varierande och utmanande uppgifter, och gör skillnad för många varje dag.

Officiell veterinär – många intressen att möta

Som officiell veterinär har du varierande arbetsuppgifter och arbetsdagar. Du utför levandedjursbesiktning, gör inspektioner och revisioner på slakterier för att kontrollera att tillverkning och hantering av livsmedel är säker.

Du är en myndighetsperson med många intressen och förväntningar att möta. Djurskydd, livsmedelsfusk och miljöhänsyn är viktigt för konsumenterna som tänker sig att livsmedelskontrollen ser till att allt går rätt till. Företagen är specialiserade och kunniga, och Livsmedelsverket ska ge kvalificerade bedömningar och användbara råd.

Du behöver tycka om myndighetsrollen, och våga lita på dina kunskaper. Du ska dagligen fatta riktiga och rättssäkra beslut, möta och prata med parter i olika situationer.

Behörighet – officiell veterinär

För att jobba som officiell veterinär ska du ha en veterinärlegitimation från Sverige, alternativt en veterinärlegitimation från annat EU/EES-land eller Schweiz.

Har du en veterinärlegitimation från annat EU/EES-land eller Schweiz kan du tillfälligt arbeta som officiell veterinär på Livsmedelsverket, men för att ha en tillsvidareanställning behöver din legitimation vara godkänd av Jordbruksverket.

Har du en veterinärexamen från ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du få din utbildning bedömd av Jordbruksverket för att jobba som veterinär i Sverige, och på Livsmedelsverket. Jordbruksverket bedömer vilka kompletteringar som krävs för att du ska få en svensk veterinärlegitimation.

Livsmedelskontrollant – mitt i livsmedelsproduktionen

Som livsmedelskontrollant har du en av de viktigaste uppgifterna i livsmedelskontrollen; att bedöma om köttet kan godkännas som livsmedel, eller om det behöver kontrolleras ytterligare.

Du utför besiktning av djurkroppar efter slakt och använder dina kunskaper i patologi, mikrobiologi och köttbesiktning. Du gör också en del provtagning. Du är vanligen stationerad på något av de större slakterierna, men när du är säker i din roll kan du också jobba på flera anläggningar och utföra kontroller av livsmedelsföretagare.

I din roll utvecklar du dina kunskaper i framför allt patologi och livsmedelssäkerhet. Tillsammans med ditt team tar du dig an uppgifter som berör hela livsmedelskedjan och angår många människor. Du lär dig en hel del om livsmedelsproduktion och utvecklas med ditt uppdrag.

Behörighet – livsmedelskontrollant

För att jobba som livsmedelskontrollant ska du ha slutfört årskurs 3 vid Lantbruksuniversitetet med godkänt resultat, eller ha motsvarande kunskaper från en annan av EU godkänd veterinärutbildning. Du är också behörig om du har en veterinärlegitimation från land utanför EU/EES och Schweiz, eller om du har gått Livsmedelsverkets utbildning till Livsmedelskontrollant.

Har du en veterinärlegitimation från ett EU/EES-land, Schweiz eller från tredje land behöver du inte ansöka om speciellt tillstånd från Jordbruksverket för att arbeta som livsmedelskontrollant. Däremot behöver du ha betyg och examensbevis som visar att du har den behörighet som krävs.

Inspektör – ingen ska bli sjuk eller lurad

Som inspektör arbetar du för livsmedelssäkerhet genom att upptäcka och avvärja risker i livsmedelsproduktionen. Du möter dagligen företagare och kontrollerar att de följer livsmedelslagstiftningen. Samtidigt ska du också underlätta för företagen att veta vad som förväntas av dem, och hur de ska göra för att göra rätt. Ingen ska behöva bli sjuk, eller lurad om vad maten innehåller.

I rollen som inspektör utvecklar du dig i inspektionsmetodik och fördjupar dina kunskaper om lagstiftning och produktionsprocesser i olika branscher. I arbetet för säkra livsmedel samverkar du också med andra myndigheter.

Du planerar, genomför och följer upp inspektioner och revisioner. Ditt arbete är självständigt men ditt team finns alltid nära till hands. Administrativa uppgifter som att handlägga ärenden ingår också.

Behörighet – inspektör

För att jobba som inspektör behöver du ha en naturvetenskaplig högskoleexamen, till exempel veterinär, agronom, miljö- och hälsoskyddsinspektör, ingenjör eller annan likvärdig utbildning. Du behöver kunskap om livsmedelslagstiftningen, förstå och tolka lagar och förordningar. Du behöver ha betyg och examensbevis som visar att du har den behörighet som krävs.

Arbeta i livsmedelskontrollen

Senast granskad 2022-09-07