Föreskrifter i nummerordning 2013

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2013.

LIVSFS Status Ämne 
LIVSFS 2013:1  Ersätter LIVSFS 2012:1 Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 
LIVSFS 2013:2 Ändrar/omtryck SLVFS 2001:37  Gällande Handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter
LIVSFS 2013:3  Ändrar LIVSFS 2005:20 Gällande Livsmedelshygien
LIVSFS 2013:4 Ändrar SLVFS 2001:30 Upphävd genom LIVSFS 2022:12 Dricksvatten
LIVSFS 2013:5 Ändrar LIVSFS 2008:13 Gällande Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar
LIVSFS 2013:6 Ändrar/omtryck LIVSFS 2003:18 Gällande  Varustandarder, fruktjuice och fruktnektar 
LIVSFS 2013:7

Ändrar LIVSFS 2012:6
Upphävd genom LIVSFS 2024:2 överg best 241001
Gällande

Snus och tuggtobak
LIVSFS 2013:8 Ändrar LIVSFS 2012:4
Upphävd genom
LIVSFS 2014:24
Livsmedelsenzymer, rökaromer och livsmedelstillsatser
LIVSFS 2013:9

Ändrar LIVSFS 2006:21 Upphävd genom
LIVSFS 2021:8

Avgifter, offentlig kontroll
LIVSFS 2013:10

Särtryck/upphäver SLVFS 1998:4
Inte gällande

Ekologiska livsmedel

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2024-03-19