Från planering till handling - utbildningsturné Handboken för krisberedskap och civilt försvar

I samband med lanseringen av handboken för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten bjuder Livsmedelsverket in till utbildningsdagar på flera orter i landet.

Fokus ligger på att stärka dricksvattenförsörjningen gällande krisberedskap, civilt försvar och informationssäkerhet. Kort sagt – att gå från planering till handling!

Utbildningen riktar sig till alla Sveriges VA-huvudmän och är kostnadsfri.

Under dagen tar vi upp bland annat vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess, vad det är verksamheterna behöver planera för och om det behövs en krigsorganisation.

Målet är att ge så konkret information, praktiskt stöd, handfasta tips och exempel som möjligt. Diskussionerna utgår från handboken så att deltagarna själva kan arbeta vidare efteråt.

Turneplan och anmälan

  • 7/11 Malmö, S:t Gertruds
  • 23/11 Gävle, Clarion Hotell Winn
  • 5/12 Sundsvall,  Quality Hotel 

Varmt välkommen!

 

Senast granskad 2023-02-08