Kategori Färskt kött och slaktbiprodukter

För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Färskt kött och slaktbiprodukter

Godk.nr Namn Postadress Ort

Namn på registrerad skyddad beteckning

 78  Gotlands Slagteri AB Lundbygatan 6   621 41 Visby  Hånnlamb
6369 Lammboden Amungsgården Stånga Almungsgården 519 623 60 Stånga Hånnlamb
  Kött från Hånnlamb Sproge Snoder 808 623 44 Klintehamn Hånnlamb

Tillverkare av skyddade beteckningar

Senast granskad 2022-03-23