Övriga analyser

Undersökning av platta med mikroskop

Akrylamid analyseras i samtliga livsmedelstyper som ingår i EU-kommissionens akrylamidförordning (EU-förordning 2017/2158).

Polyaromatiska kolväten (PAH) analyseras i de flesta livsmedelstyper, utom kosttillskott, som regleras inom EU (EG-förordning 915/2023).

Metoden för beredningsmarkörer är framtagen att användas vid bedömning av den kemiska reningseffekten hos vattenverk.

Förutsättningslös analys är metodik som kan användas när man misstänker kontaminering med ett eller flera okända ämnen, t.ex. vid utredning av förgiftningsutbrott, misstanke om sabotage hos ett vattenverk eller livsmedelsproducent, etc. Metoden är inte kvantitativ och troliga fynd kan kräva ytterligare utredning för att säkert konfirmeras .

För kontroll av att förpackad fisk har rätt viktangivelser har Livsmedelsverket en ackrediterad gravimetrisk metod för kontroll av nettovikt, bruttovikt samt glaseringsgrad av fisk.

Ackrediterade metoder

Nedan listas de ackrediterade metoder Livsmedelsverket har för analys av övriga ämnen.

Kontakta oss för prisuppgift för de analyser vi kan erbjuda och /eller mer information. Kontakt med laboratoriet ska alltid ske innan prov kan skickas in.

Joakim Engman

Enhetschef, Enheten för naturliga gifter och metaller
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Ämne Analysteknik
Akrylamid LC-MS/MS
Beredningsmarkörer
(13 läkemedel/pesticider) i vatten*
LC-MS/MS
Förutsättningslös analys av organiska kemiska
ämnen vatten och livsmedel*
LC-MS/MS,
GC-MS/MS
PAH (19 st) i livsmedel GC-LRMS
Nettovikt, bruttovikt samt glaseringsgrad av fisk Gravimetri

* Ej ackrediterad

Laboratorietjänster

Senast granskad 2023-08-23