Måltider i skolan

Elever äter skollunch

Skollunchen kan vara dagens höjdpunkt! Goda och bra skolmåltider bidrar till matglädje och en trivsam stämning på skolan. Dessutom kan skollunchen användas som ett pedagogiskt verktyg. Därför är en satsning på bra mat i skolan en satsning på hela verksamheten.

Skolmåltiden – en värdefull resurs

Måltiderna i skolan har stor betydelse för elevernas hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande. En bra skollunch som hamnar i magen ger mätta elever med goda förutsättningar att orka fokusera på skolarbetet. Mätta och nöjda elever bidrar också till en gladare och lugnare stämning på och mellan lektionerna. Sett ur ett längre perspektiv kan bra skolmåltider bidra till att grundlägga hälsosamma och miljövänliga matvanor och ett positivt förhållningssätt till mat.

Förutom att bidra med energi och glädje kan skolmåltiden användas som ett pedagogiskt verktyg – inte minst inom skolans uppdrag att ge eleverna kunskap om en hållbar livsstil. Hur man kan ta tillvara skolmåltiden i undervisningen kan du läsa mer om på sidan Hej skolmat!


Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att använda pengarna rätt. Ta vara på den värdefulla resurs som måltiderna är och kom ihåg att ansvaret för att skolmåltiderna ska bli riktigt bra vilar på hela skolan.

 Ett runt pussel med bitarna god, säker, integrerad, näringsriktig, trivsam, hållbar.

Använd Måltidsmodellen

En måltid är mer än maten på tallriken. Måltiden omfattar exempelvis även rummet, sällskapet och stämningen. Som stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp kvaliteten i stort har Livsmedelsverket tagit fram Måltidsmodellen. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje.

I fråga om skolmåltider omfattas två pusselbitar i modellen av lagkrav – maten ska vara näringsriktig och säker.  Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen och  komma eleverna tillgodo. Måltiden bör också vara socialt och miljömässigt hållbar. Med integrerad menas att måltiden är en del av skoldagen och tas tillvara som resurs i den pedagogiska verksamheten.

Måltidsmodellen är användbar för alla offentliga måltider inom vård, skola och omsorg, men innehållet måste anpassas efter de olika måltidernas särskilda förutsättningar.

Under Råd och material i menyn hittar du Livsmedelsverkets råd om bra mat i skolan. Råden är framtagna utifrån de olika pusselbitarna och syftar till bra och näringsriktiga skolmåltider med mycket matglädje!

Senast granskad 2017-05-04